Nghiệm thu Đề tài khoa học về nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên (18:59 19/07/2022)


HNP - Chiều 19/7, tại Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, Đề tài khoa học “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ thành phố Hà Nội - thực trạng, nhiệm vụ và giải pháp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới” (Mã số 01X-11/08-2021-2) đã được nghiệm thu cấp Thành phố. 

GS.TS Phùng Hữu Phú phát biểu tại buổi nghiệm thu


Đề tài do Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì thực hiện. TS Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy là Chủ nhiệm Đề tài. 
 
Hội đồng nghiệm thu cấp Thành phố gồm 7 thành viên do GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng.
 
Đề tài khoa học Mã số 01X-11/08-2021-2 được thực hiện từ tháng 9/2021 đến tháng 8/2022, đến nay, đã hoàn thành xong 21 báo cáo chuyên đề thực hiện các nội dung nghiên cứu; Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát về công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ thành phố Hà Nội giai đoạn 2015-2020; Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu Đề tài; Bản kiến nghị với Trung ương và Thành ủy Hà Nội về tăng cường xây dựng đội ngũ đảng viên đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng và hợp lý về cơ cấu; Kỷ yếu hội thảo khoa học và các bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học của Đề tài đăng trên Báo Hànộimới và Tạp chí Xây dựng Đảng. 
 
Đáng chú ý, kết quả nghiên cứu Đề tài còn có 3 sản phẩm khoa học ứng dụng, gồm: Dự thảo Quy định về một số nội dung nhằm nâng cao công tác quản lý đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025; Dự thảo Đề án về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo; Dự thảo Đề án rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng trong Đảng bộ thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025.  
 
Sau khi nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Đề tài khoa học và tiếp thu hoàn chỉnh sau khi được nghiệm thu cấp cơ sở, Hội đồng đánh giá cao và trân trọng Ban Chủ nhiệm đề tài đã làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, triển khai một khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn; tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm một cách công phu, nghiêm túc. Sau hội đồng cơ sở, Ban Chủ nhiệm đã cầu thị, nghiêm túc, tiếp thu triệt để để hoàn thiện trên cơ sở ý kiến của hội đồng. 
 
Hội đồng nghiệm thu đã bỏ phiếu, chấm đề tài với điểm số xuất sắc đạt 9,4 điểm.
 
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo phát biểu tại buổi nghiệm thu
 
Trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến góp ý của thành viên hội đồng nghiệm thu, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo sẽ tiếp tục xin ý kiến các tổ chức cơ sở Đảng với 3 sản phẩm của Đề tài. Đây là những nội dung mà các tổ chức cơ sở Đảng cũng đang chờ đợi để triển khai thực hiện. Ban Tổ chức Thành ủy trong quá trình triển khai thực hiện đã đặc biệt chú trọng bám sát thực tế, làm rõ những vấn đề đặt ra; trên cơ sở đề ra các giải pháp quay ngược trở lại giải quyết các vấn đề từ thực tiễn đang đặt ra. 
 
Phát biểu tại buổi nghiệm thu, GS.TS Phùng Hữu Phú đánh giá nội dung Đề tài vừa cơ bản vừa cấp thiết. Đề tài có tính ứng dụng rất cao, đặc biệt là 3 sản phẩm dự thảo Quy định về công tác quản lý đảng viên, dự thảo Đề án phát triển đảng viên và dự thảo Đề án rà soát, sàng lọc đảng viên có thể ứng dụng ngay, ứng dụng trực tiếp tại Đảng bộ Thành phố. 
 
GS.TS Phùng Hữu Phú cũng đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục cập nhật tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XIII), đồng thời, phải gắn với Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị, làm sâu sắc thêm phần quan điểm, mục tiêu trước khi trình Thành ủy.

Trọng Toàn - Huy Kiên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t