Nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (19:04 17/05/2022)


HNP - Sáng 17/5, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị trao đổi, hướng dẫn giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính, nghiệp vụ cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số. Dự Hội nghị có đồng chí Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội  

Đồng chí Trần Văn Thư, Chuyên viên cao cấp thuộc Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ trình bày chuyên đề


Tại Hội nghị, Ban Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở cùng các công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách hành chính (CCHC), tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đã được nghe đồng chí Trần Văn Thư - Chuyên viên cao cấp thuộc Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ trình bày chuyên đề về “Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nâng cao hiệu quả cải cách TTHC, xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số của Sở TT&TT TP Hà Nội năm 2022”. 
 
Theo đồng chí Trần Văn Thư, thời gian qua, Sở TT&TT Hà Nội đã luôn bám sát và tham mưu UBND Thành phố ban hành kịp thời các văn bản để triển khai thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác CCHC, cải cách TTHC, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 
 
Kết quả cho thấy, Chỉ số PAR INDEX của TP Hà Nội năm 2017, 2018 và 2019 đều đứng thứ 2, năm 2020 đứng thứ 8; Chỉ số ICT INDEX năm 2019 đứng thứ 8, năm 2020 vươn lên đứng thứ 6. Hà Nội đã tổ chức kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Thành phố; phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử cấp Thành phố và ban hành 22 danh mục cơ sở dữ liệu (CSDL) cốt lõi; các CSDL, HTTT dùng chung của Thành phố cơ bản đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành; tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng đạt: cấp sở 89%, cấp huyện 82%, cấp xã 35%; hệ thống Họp trực tuyến mở rộng đến các sở, ngành, quận, huyện, thị xã và 579 xã phường thị trấn trong bối cảnh phức tạp của dịch bệnh Covid-19.
 
Trên cơ sở phân tích thông tin, số liệu liên quan đến điểm Chỉ số PAR INDEX của TP Hà Nội, đồng chí Trần Văn Thư đưa ra các giải pháp đề nghị Sở TT&TT Hà Nội, trong năm 2022 và những năm tiếp theo cần bám sát các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ về công tác cải cách TTHC, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số để tham mưu UBND Thành phố thực hiện hiệu quả công tác CCHC. 
 
Đối với nhóm nhiệm vụ về cải cách TTHC cần rà soát, chuẩn hóa lại toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đang được niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa và công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC để loại bỏ các TTHC trùng lặp, hết hiệu lực, bổ sung TTHC hoặc thành phần hồ sơ còn thiếu...; thực hiện đúng quy định về trình Chủ tịch UBND Thành phố ký Quyết định công khai TTHC, danh mục TTHC thuộc lĩnh vực giải quyết của Sở và cập nhật công khai theo quy định… 
 
Đối với nhóm nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, Chính quyền điện tử, Chính quyền số, Sở TT&TT triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể đã được giao tại Kế hoạch CCHC năm 2022 của Thành phố; hoàn thành xây dựng, nâng cấp hệ thống thông tin (HTTT) giải quyết TTHC trên cơ sở hợp nhất Cổng DVC và HTTT một cửa điện tử thành phố để tiếp nhận, giải quyết, theo dõi, đánh giá chất lương thực hiện TTHC, cung cấp DVCTT và kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Hệ thống định danh, xác thực điện tử... để chia sẻ thông tin, dữ liệu trực tuyến phục vụ giải quyết TTHC, DVC; xây dựng, trình UBND thành phố ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC.
 
Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Lợi Quốc Khánh, chuyên viên chính thuộc Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ trao đổi, trình bày các chuyên đề về “Tái cấu trúc quy trình TTHC, chuẩn hóa danh mục kết quả giải quyết TTHC, thành phần hồ sơ trong CSDL Quốc gia về TTHC để xây dựng, cung cấp DVCTT”; “hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC” và “Triển khai hệ thống thông tin giải quyết TTHC thành phố Hà Nội”.
 
Phó Giám đốc phụ trách Sở TT&TT Hà Nội Nguyễn Việt Hùng phát biểu tại Hội nghị
 
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Giám đốc phụ trách Sở TT&TT Hà Nội Nguyễn Việt Hùng trân trọng cám ơn các cán bộ, chuyên gia của Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ đã có những trao đổi, hướng dẫn cụ thể về các nhiệm vụ, giải pháp giúp Sở TT&TT nâng cao hiệu quả cải cách TTHC, xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số. Ngay sau Hội nghị, Sở TT&TT sẽ tập trung chỉ đạo, xử lý công việc để tham mưu triển khai các nhiệm vụ về cải cách TTHC được hiệu quả; đẩy mạnh đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng và CNTT, kỹ năng số cho cán bộ, công chức thuộc Sở và cán bộ, công chức của Thành phố; Tăng cường công tác phối hợp với sở ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan đã triển khai nhiệm vụ được giao; Nghiên cứu học tập cách làm của các địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ này.

Phạm Linh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t