Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (15:32 12/05/2022)


HNP - Với quan điểm và phương châm "sát tình hình thực tế, đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp, cổ đông và người lao động", Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty xây dựng Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP Đậu Văn Diện báo cáo tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Thành ủy, sáng 12-5


Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP (Hancorp) là một doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng với truyền thống hơn 60 năm xây dựng và phát triển. Tổng Công ty luôn là đơn vị có nhiều thế mạnh trong lĩnh vực xây dựng dân dụng công nghiệp và đầu tư các dự án hạ tầng đô thị… Đặc biệt là thi công nhà cao tầng và các công trình trọng điểm có nhiều ý nghĩa chính trị - xã hội, được Đảng, Nhà nước, Bộ Xây dựng và Thành phố Hà Nội tin tưởng giao nhiệm vụ như: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội trường Ba Đình, Nhà họp Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trung tâm Hội nghị quốc gia, Văn phòng Quốc hội, Hội trường Ba Đình (mới)... Đảng bộ Tổng Công ty là Đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc Thành ủy, hiện có 24 tổ chức cơ sở đảng với 1.081 đảng viên.
 
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty đã nghiêm túc chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ IX Đảng bộ Tổng Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ tính từ tháng 4/2021 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty đã ban hành nhiều văn bản phục vụ công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai các văn bản của Đảng, tiêu biểu như: Kế hoạch số 84 ngày 9/4/2021 về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII và của Đảng ủy Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP khóa IX; Kế hoạch số 162 ngày 21/2/2022 về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kế hoạch số 168 ngày 14/3/2022 về tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội năm 2022…. 
 
Tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, trong năm 2021, Đảng ủy Tổng Công ty đã kết nạp được 41 đồng chí đảng viên (đạt 102,5% chỉ tiêu theo Kế hoạch của Ban Tổ chức Thành ủy giao cho Đảng ủy Tổng Công ty). Từ ngày 21 đến ngày 23/4/2022, Đảng ủy Tổng Công ty mở lớp học bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 82 quần chúng ưu tú đạt kết quả tốt. 
 
Nhận thức được vai trò của công tác kiểm tra, giám sát góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, giữ gìn nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, đảm bảo sự đoàn kết trong Đảng bộ Tổng Công ty; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và tiêu cực, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy Tổng Công ty đã phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban chấp hành trực tiếp phụ trách các tổ chức cơ sở đảng, đồng thời, phân công cán bộ các ban đảng theo dõi, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác xây dựng đảng đối với cấp ủy các cơ sở và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, nhằm giúp cho các cấp ủy Đảng, cán bộ đảng viên chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật, kỷ cương của đảng, pháp luật nhà nước, kịp thời ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, vi phạm nguyên tắc của đảng, chính sách, pháp luật nhà nước, tạo lòng tin đối với quần chúng, góp phần giữ vững ổn định nội bộ đơn vị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.
 
Đặc biệt, ngay khi Chương trình 01-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương được ban hành, Ban thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty đã nghiêm túc tổ chức quán triệt đến các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc nhằm đảm bảo việc tổ chức thực hiện tốt Chương trình 01 của Thành ủy và 02 Quy định của Trung ương. 
 
Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty đã ban hành Kế hoạch số 93 ngày 20/4/2021 về tổ chức thực hiện Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy khóa XVII giai đoạn 2021-2025; Công văn số 147 ngày 21/12/2021 về việc tiếp tục quán triệt việc tổ chức thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị; Công văn số 137 ngày 18/11/2021 về việc quán triệt việc tổ chức thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương; ban hành Kế hoạch số 126 ngày 15/10/2021 về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...
 
Với quan điểm và phương châm "sát tình hình thực tế, đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp, cổ đông và người lao động"  nên các văn bản được Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty triển khai đã tạo được sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trong toàn Tổng Công ty. Do đó, năm 2021 và quý I/2022 Tổng Công ty đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 
Cụ thể, giá trị sản xuất kinh doanh toàn Tổng Công ty năm 2021 đạt 3.528 tỷ đồng; quý I/2022, đạt 925 tỷ đồng; doanh thu toàn Tổng Công ty năm 2021 đạt 2.470 tỷ đồng, quý I/2022 đạt 480 tỷ đồng; thu nhập bình quân toàn Tổng Công ty đạt 8,2 triệu đồng/người/tháng. Về kết quả công tác xây dựng Đảng, có 4 tổ chức cơ sở đảng (16,7%) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 19 tổ chức cơ sở đảng (79,2%) hoàn thành tốt nhiệm vụ; 1 tổ chức cơ sở đảng (4,1%) hoàn thành nhiệm vụ.
 
Những kết quả công tác xây dựng Đảng và kết quả sản xuất kinh doanh trong những năm qua sẽ là tiền đề, động lực quan trọng để Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đưa Tổng Công ty ngày càng phát triển.

Thanh Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t