Tuyên truyền, phổ biến Luật bảo vệ bí mật Nhà nước cho cán bộ Công đoàn cơ sở (14:48 11/05/2022)


HNP - Sáng 11/5, Sở Tư pháp Hà Nội phối hợp với Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật bảo vệ bí mật Nhà nước cho cán bộ Công đoàn cơ sở.  

Toàn cảnh hội nghị


Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Đặng Thị Hồng Nhung, Phó Trưởng phòng 9 - Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an truyền đạt một số nội dung trọng tâm của Luật bảo vệ bí mật Nhà nước. Luật gồm 5 Chương, 28 Điều, được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020. Những nội dung cơ bản của Luật gồm: Phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc bảo vệ bí mật Nhà nước, các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật Nhà nước, phạm vi bí mật Nhà nước, phân loại bí mật Nhà nước; hoạt động bảo vệ bí mật Nhà nước: Xác định bí mật Nhà nước và độ mật của bí mật Nhà nước; sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật Nhà nước; thống kê, lưu giữ, bảo quản tài liệu, vật chứa bí Nhà nước; vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật Nhà nước…Trách nhiệm bảo vệ bí mật Nhà nước của cơ quan, tổ chức; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý bí mật Nhà nước; trách nhiệm của người tiếp cận, người trực tiếp quản lý bí mật Nhà nước…
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp nhấn mạnh, để tăng cường hơn nữa việc phổ biến, tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của pháp luật về Bảo vệ bí mật Nhà nước cho cán bộ CCVC nói chung và cho cán bộ, CCVC làm công tác Công đoàn thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố nói riêng, hội nghị góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức, trách nhiệm, cũng như kiến thức, kỹ năng trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố.
 
Sau hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tư Pháp yêu cầu các cán bộ công đoàn cơ sở vận dụng kiến thức vào thực tế công tác để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước đồng thời tiếp tục thực hiện tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước trong cơ quan, tổ chức, đơn vị bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t