Tất cả kiến nghị chính đáng của cử tri sẽ được giải quyết bảo đảm chất lượng, kịp thời, thiết thực và hiệu quả (22:25 14/06/2024)


HNP - Sau một thời gian làm việc tập trung, dân chủ, hiệu quả và trách nhiệm cao, phiên họp giải trình của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội chiều 14/6 đã thành công tốt đẹp.

Quang cảnh phiên họp giải trình


Không khí phiên họp diễn ra sôi nổi, nghiêm túc, thực chất, đúng với mục đích, yêu cầu và các nội dung về hoạt động giám sát theo quy định của Luật và Nghị quyết số 594 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
 
Tại phiên giải trình, các đại biểu HĐND Thành phố đã hỏi theo nhóm vấn đề, các lĩnh vực mà cử tri quan tâm chưa được giải quyết triệt để, như: Kinh tế -ngân sách; đô thị; văn hóa - xã hội; pháp chế. Nổi bật là công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở; công tác bảo đảm vệ sinh môi trường; giải quyết tồn tại phân chia địa giới hành chính; phát triển mạng lưới trường học… Những nội dung hỏi đều được đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan trả lời và tiếp thu để báo cáo bổ sung bằng văn bản.
 
Phát biểu bế mạc phiên giải trình, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, Thường trực HĐND, đại biểu HĐND Thành phố đã bám sát các nội dung kế hoạch, phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, tập trung trao đổi, nêu yêu cầu giải trình về việc giải quyết các kiến nghị cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 
Tại phiên giải trình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn, 8 giám đốc sở, ban, ngành; 3 đồng chí chủ tịch UBND quận, huyện đã tham gia giải trình, làm rõ các vấn đề Thường trực HĐND, đại biểu HĐND Thành phố yêu cầu và đưa ra các giải pháp, lộ trình khắc phục các hạn chế, vướng mắc, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri với mục tiêu tất cả kiến nghị chính đáng của cử tri sẽ được giải quyết bảo đảm chất lượng, kịp thời, thiết thực và hiệu quả.
 
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu bế mạc phiên giải trình
 
“Kết quả phiên họp đã cho thấy các vấn đề được Thường trực HĐND Thành phố lựa chọn giải trình là thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của đông đảo cử tri và nhân dân", đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.
 
Nhấn mạnh giải quyết các kiến nghị của cử tri là nhiệm vụ quan trọng đối với các cấp, các ngành Thành phố, Chủ tịch HĐND Thành phố cho biết, đây cũng là nội dung quan trọng trong Đề án số 15-ĐA/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về "Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội". Một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng là đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, đây cũng là nội dung rất quan trọng trong bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 
Qua phiên giải trình, có thể thấy, việc giải quyết kiến nghị cử tri trong thời gian qua đã được Thành ủy, HĐND Thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cùng sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội từ Thành phố đến các cấp. UBND Thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, phân công nhiệm vụ, đôn đốc triển khai và có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức về vai trò, ý nghĩa, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã trong việc giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri đã được nâng lên.
 
Các đại biểu dự phiên giải trình tại điểm cầu HĐND Thành phố
 
Cụ thể, 100% kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã được UBND Thành phố trả lời nghiêm túc, đúng tiến độ. Đã tập trung giải quyết được gần 1.800/2.201 kiến nghị, đạt tỷ lệ 80,74%. Nhiều kiến nghị về các lĩnh vực, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết vấn đề dân sinh bức xúc đã được các cấp, các ngành quan tâm, tập trung thực hiện và đạt tỷ lệ cao.
 
Tuy nhiên, trong báo cáo của UBND Thành phố và đánh giá, rà soát của các ban HĐND, tổ đại biểu HĐND Thành phố, đến nay vẫn còn 424 kiến nghị (tỷ lệ 19,2%) chưa được giải quyết dứt điểm, trong đó có một số vấn đề đã kéo dài nhiều năm, có nhiều kỳ kiến nghị.
 
Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất, kiến nghị đã được chỉ ra tại phiên giải trình hôm nay, Thường trực HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tập trung, nghiêm túc tiếp thu và triển khai các biện pháp khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ, có giải pháp căn cơ, hiệu quả; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, xác định rõ lộ trình, phân công rõ trách nhiệm để khắc phục các tồn tại, hạn chế.
 
Trong đó, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị, thời gian tới, UBND Thành phố cần rà soát toàn bộ các kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay để đánh giá kết quả, chất lượng thực hiện. Thực hiện phân loại khoa học đối với những nội dung, kiến nghị đủ điều kiện giải quyết mà chưa hoàn thành, chưa rõ tiến độ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ này, nhất là người đứng đầu.
 
UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm; tăng cường công tác phối hợp trong việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Chỉ đạo Văn phòng UBND Thành phố phối hợp Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố, các ban HĐND Thành phố, các sở, ngành, quận, huyện, thị xã tham mưu, đề xuất các giải pháp hiệu quả, khả thi, tiếp tục đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác báo cáo, tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri trên địa bàn Thành phố.
 
Chủ tịch HĐND Thành phố cũng đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Thường trực HĐND Thành phố, UBND Thành phố theo quy chế phối hợp, tiếp tục đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri thường lệ và chuyên đề theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t