Rút ngắn thời gian chuẩn bị, triển khai đầu tư đồng bộ các thiết chế trong khu, cụm công nghiệp (19:55 28/09/2022)


HNP - Thay mặt Thường trực Thành ủy phát biểu kết luận Hội nghị giao ban giữa Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố với các quận, huyện, thị xã, chiều 28/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh yêu cầu, cùng với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, trong quá trình triển khai các khu, cụm công nghiệp cần phải đồng bộ các thiết chế văn hóa, phục vụ nhu cầu của người lao động.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận hội nghị


Cải cách tối đa thủ tục hành chính liên quan
 
Đánh giá về tiến độ triển khai các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho rằng, từ khi mở rộng địa giới hành chính đến nay, Hà Nội chưa có khu công nghiệp mới nào. Trong khi đối với 43 cụm công nghiệp kế hoạch khởi công năm 2021, đến nay, mới khởi công được 6 cụm.
 
Bên cạnh đó, trong 70 cụm công nghiệp đang hoạt động, chỉ có 26/70 cụm đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung; 05/70 cụm có đầu tư trạm xử lý nhưng không hoạt động, 11/70 cụm mới được phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung; còn lại 28/70 cụm chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung; gây nhiều nguy cơ cho công tác bảo vệ môi trường của Thành phố.
 
Để giải quyết những vấn đề còn tồn tại, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng khu, cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố; Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp, các ngành của Thành phố cần tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trước hết, cần rà soát, bổ sung, đưa vào quy hoạch các khu, cụm công nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, bởi, đây là thời điểm vô cùng quan trọng. Cùng với đó, kiên quyết triển khai các khu, cụm công nghiệp theo quy chuẩn mới.
 
Giao Ban cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát lại toàn bộ các dự án đầu tư khu, cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Tập trung thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại, đảm bảo cải cách tối đa các thủ tục hành chính. Đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, cần khẩn trương tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 
 
"Ban cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo các UBND Thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ xin chuyển đổi đất lúa trình Thủ tướng Chính phủ", đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.
 
Đối với các dự án chậm tiến độ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát kỹ về quy trình, thủ tục đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Đối với các dự án đủ điều kiện điều chỉnh, gia hạn tiến độ, cần đôn đốc các chủ đầu tư, địa phương sớm hoàn thiện hồ sơ đề nghị gia hạn; lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; báo cáo đánh giá tác động môi trường… trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. "Trong quá trình triển khai đầu tư, cần lưu ý đầu tư đồng bộ các thiết chế văn hóa, phục vụ nhu cầu của người lao động", đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nêu rõ.
 
Đối với chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố, cần ký cam kết bảo đảm tập trung nguồn lực để dự án hoàn thành đúng tiến độ; chủ động kêu gọi, thu hút, tiếp nhận dự án đầu tư vào cụm công nghiệp trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt; ưu tiên các nhà đầu tư, dự án sử dụng công nghệ mới, kỹ thuật cao, hạn chế tối đa việc gây ô nhiễm môi trường.
 
Các quận, huyện, thị xã đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng ngoài hàng rào khu, cụm công nghiệp, như: đầu tư xây dựng đường giao thông kết nối đến hàng rào khu, cụm công nghiệp mới; hỗ trợ đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật như cấp điện, cấp nước, thoát nước, thông tin, viễn thông... đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhà đầu tư.
 
Nâng cao ý thức, trách nhiệm, kiến thức và kỹ năng về PCCC và thoát nạn
 
Về công tác phòng, chống cháy nổ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho rằng, trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa nhanh, sự gia tăng dân số cơ học, sự phát triển của các khu đô thị, các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại... dẫn đến những nguy cơ tiềm ẩn về an toàn cháy nổ. Vì vậy, trong những năm qua, Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố đã luôn quan tâm chỉ đạo, đầu tư, tạo điều kiện tổ chức triển khai có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận hội nghị
 
Tuy nhiên, tình hình cháy, nổ vẫn diễn biến phức tạp trong những năm qua và có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và thiệt hại. Nguyên nhân là do nhận thức về công tác phòng cháy, chữa cháy của người đứng đầu các cấp, các ngành và nhân dân ở một số nơi còn hạn chế; ý thức phòng ngừa, kỹ năng thoát hiểm của một số bộ phận người dân chưa cao. Công tác phòng cháy ở một số cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh chưa được quan tâm đúng mức. Công tác quy hoạch, quản lý xây dựng hạ tầng cơ sở đảm bảo an toàn PCCC còn bộc lộ nhiều bất cập. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về PCCC chưa thường xuyên, chưa kiên quyết, có nơi còn buông lỏng quản lý, coi nhẹ hoặc kiểm tra mang tính hình thức...
 
Để kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tiếp tục tạo chuyển biến rõ nét về công tác tăng cường các biện pháp đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về công tác PCCC và CNCH. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tổ chức thực hiện PCCC. Đồng thời, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy.
 
Cùng với đó, tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng kiến thức, pháp luật về PCCC, nâng cao ý thức tự giác thực hiện của từng cơ quan, đơn vị, người dân, coi việc PCCC là trách nhiệm, quyền lợi của mình. Tập huấn những kiến thức, kỹ năng để cán bộ, đảng viên và nhân dân làm tốt việc phòng ngừa cháy nổ, kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm khi có sự cố xảy ra.
 
Đặc biệt, các cơ quan chuyên môn của Thành phố cần nghiên cứu, đề xuất một số quy hoạch ngành có liên quan để tăng cường quản lý như: Quy hoạch phát triển ngành nghề kinh doanh karaoke, bar, vũ trường theo hướng an toàn, bền vững. Đồng thời, quy hoạch và đầu tư về nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm những vi phạm quy định về PCCC, nhất là các nhà chung cư, các cơ sở kinh doanh, các chợ đầu mối, cụm công nghiệp, các hộ sản xuất tại nhà...
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, việc thực hiện tốt những nội dung quan trọng được đưa ra thảo luận tại hội nghị không chỉ tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, mà còn có ý nghĩa to lớn đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Thủ đô.

Trọng Toàn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t