Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý năm 2022 (14:53 04/08/2022)


HNP - Sáng 4/8, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố dự khai giảng lớp bồi dưỡng


Theo kế hoạch, Ban Thường vụ Thành ủy mở 3 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý năm 2022 với tổng số 707 đồng chí học viên. Đây là lớp thứ nhất, bao gồm 227 học viên trong tổng số 3 lớp, dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 8/2022.
 
Các học viên sẽ được nghiên cứu 6 chuyên đề trong 3 ngày, gồm: Tình hình kinh tế - xã hội trong nước, quốc tế và Thủ đô năm 2022, dự báo trong thời gian tới; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới đồng bộ thể chế kinh tế với thể chế chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; văn hóa trong lãnh đạo, quản lý và văn hóa quản lý ở Thủ đô Hà Nội hiện nay; quá trình chuyển đổi số quốc gia và thực tiễn ở địa phương; cục diện thế giới hiện nay, đường lối, chính sách đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước.
 
Đây là những nội dung rất quan trọng nhằm nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, tư duy lãnh đạo, quản lý, điều hành và khả năng hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của thành phố.
 
Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Người khẳng định: "Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng". Có làm tốt công tác đào tạo cán bộ mới có thể có những cán bộ tốt phục vụ Đảng, phục vụ chế độ và Nhân dân. Vận dụng tư tưởng của Người, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, coi việc “huấn luyện” cán bộ là việc làm quan trọng, thường xuyên, liên tục.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng
 
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thành ủy Hà Nội thường xuyên quan tâm chỉ đạo đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trong từng thời kỳ, giai đoạn khác nhau, căn cứ vào yêu cầu thực tiễn, thành phố Hà Nội đã chủ động tiến hành công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với nhiều giải pháp căn cơ, mang tính đột phá, đổi mới phù hợp với đòi hỏi thực tiễn. Nhờ đó đã xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp từ Thành phố đến cơ sở cơ bản bảo đảm về số lượng, cơ cấu, chất lượng từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị và nhiệm vụ chung của Thành phố.
 
Kế thừa và phát huy những kết quả trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng bộ thành phố trong những nhiệm kỳ qua, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy Hà Nội khóa XVII đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ, cùng với đó, đã ban hành các quy chế, quy định, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2022-2025 và hằng năm; tập trung chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 04-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý, lớp đào tạo được tổ chức khi Bộ Chính trị vừa mới ban hành và tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết số 15/NQ-TƯ ngày 5-5-2022 về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Nghị quyết cũng đặc biệt nhấn mạnh đến yêu cầu về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có năng lực, trình độ cao, chuyên nghiệp, có bản lĩnh, phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến cho sự nghiệp phát triển Thủ đô”.
 
Trên tinh thần đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các học viên nhận thức rõ trách nhiệm, nghiêm túc học tập, lắng nghe các chuyên đề đầy đủ, với tinh thần khiêm tốn, cầu thị; tuyệt đối chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của lớp học; phát huy tính chủ động, tự giác trong học tập, nghiên cứu theo sự gợi mở, định hướng của các báo cáo viên, biến quá trình học thành quá trình tự học, tự nghiên cứu. Trong quá trình học tập, cần lưu ý gắn lý luận với thực tiễn, gắn tài liệu, sách vở với thực tiễn sinh động. Đây cũng là dịp thuận lợi để các đồng chí cùng trao đổi, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, bổ sung cho nhau và giúp nhau cùng tiến bộ, phấn đấu hoàn thành khóa học với kết quả cao nhất. Từ đó, vận dụng những kiến thức, kỹ năng tiếp thu được trong khóa học vào trong công tác để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến giao Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Quản lý lớp học xây dựng và tổ chức thực hiện chặt chẽ các nội quy, quy chế của lớp học; chỉ đạo, theo dõi, đánh giá, rút kinh nghiệm để tổ chức lớp học này và các lớp sau tốt hơn.
 
Đối với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, cần làm tốt công tác tổ chức quản lý, tạo điều kiện về mọi mặt cho học viên trong suốt thời gian tổ chức lớp học. Các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, các đơn vị quan tâm phân công, tạo điều kiện để cán bộ tham gia hoàn thành tốt yêu cầu của khóa học.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trân trọng cảm ơn PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cùng các báo cáo viên; đồng thời, tin tưởng, với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, công tác tổ chức chặt chẽ, bài bản của Ban Quản lý lớp học, các cơ quan liên quan, sự tự giác chuyên cần của các học viên, lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức sẽ hoàn thành tốt chương trình học tập đã đề ra.

Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t