Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Cựu chiến binh các cấp, đặc biệt ở cấp cơ sở (16:05 28/07/2022)


HNP - Sáng 28/7, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 8/1/2002, của Bộ Chính trị (khóa IX) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của Thành ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 09


Tham dự hội nghị có Phó trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà; đại diện các sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố...
 
Khẳng định là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền
 
Báo cáo tại hội nghị cho thấy, Hội Cựu chiến binh Hà Nội có số lượng hội viên đông nhất cả nước, với 276.038 hội viên, sinh hoạt tại 816 tổ chức hội cơ sở và 5.163 chi hội. Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền về công tác cựu chiến binh ngày càng được nâng cao; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vị trí, vai trò của Hội Cựu chiến binh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
 
Cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, các cấp ủy cũng chỉ đạo, xây dựng và triển khai thực hiện tốt Quy chế dân vận của hệ thống chính trị Thành phố; định kỳ hằng năm, hằng quý, các cấp ủy đảng tổ chức làm việc, duyệt chương trình công tác, giao ban với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó, có Hội Cựu chiến binh; thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên cựu chiến binh và giải quyết khó khăn, vướng mắc của các cấp Hội trong quá trình hoạt động...
 
HĐND và UBND Thành phố luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, phân bổ kinh phí để Hội Cựu chiến binh các cấp hoạt động; xây dựng và triển khai chương trình phối hợp hoạt động giữa UBND với Hội Cựu chiến binh các cấp, với nhiều nội dung hiệu quả, thiết thực, như tham gia bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết những vấn đề phức tạp tại địa phương... Ngoài ra, các cấp chính quyền đã tạo điều kiện để Hội Cựu chiến binh tham gia phát triển kinh tế - xã hội, vay vốn phát triển kinh tế, đào tạo nghề, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên cựu chiến binh...
 
Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, tổ chức và hoạt động của Hội cựu chiến binh các cấp của thành phố Hà Nội đã có bước phát triển toàn diện cả về số lượng, chất lượng và có chiều sâu. Nội dung, phương thức hoạt động của Hội thường xuyên được đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, với nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả, đặc biệt trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, công tác “Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn”, hoạt động nghĩa tình đồng đội...
 
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản trao Bằng khen của Thành ủy cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 09
 
Thông qua các phong trào, hoạt động, bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ" của hội viên cựu chiến binh các cấp tiếp tục được giữ vững và phát huy. Vị trí, vai trò của cựu chiến binh ngày càng được khẳng định, là lực lượng nòng cốt tham gia bảo vệ Đảng, xây dựng chính quyền; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của Thủ đô. Tổ chức Hội Cựu chiến binh các cấp của Thành phố xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của Đảng, chính quyền, nhất là ở cơ sở.
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và những kết quả đạt được của thành phố Hà Nội trong việc thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, nổi bật là sự phát triển lớn mạnh của Hội Cựu chiến binh các cấp; sự tham gia tích cực của hội viên cựu chiến binh đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thành phố; thông qua đó, xuất hiện nhiều gương sáng là hội viên cựu chiến binh. 
 
Để việc thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW tiếp tục hiệu quả, đồng chí Nguyễn Lam đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm, phối hợp, tổ chức đại hội cựu chiến binh các cấp theo đúng tiến độ, kế hoạch; tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW và các văn bản liên quan; phát huy vai trò của cựu chiến binh, nhất là trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tích cực tham gia giáo dục truyền thống cách mạng, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh...
 
Xây dựng Hội Cựu chiến binh là điều kiện để xây dựng Đảng về bản lĩnh chính trị
 
Tiếp thu các ý kiến của Phó trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam, phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TW, Kết luận số 66-KL/TW, ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương (Khóa X) và các văn bản chỉ đạo của Thành ủy gắn với thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ Thành phố, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nhất là 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá, 10 chương trình công tác lớn và các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Thành uỷ khóa XVII. 
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận hội nghị
 
“Thống nhất quan điểm, các cấp ủy mà quan tâm lãnh đạo, xây dựng Hội Cựu chiến binh các cấp trong sạch, vững mạnh là điều kiện để tăng cường xây dựng Đảng về bản lĩnh chính trị và thực hiện nhiệm vụ được giao”, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.
 
Các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành Thành phố tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền, vận động cựu chiến binh phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; phối hợp chặt chẽ với Hội cựu chiến binh cùng cấp xây dựng các chương trình, đề án tạo điều kiện để cựu chiến binh phát huy vai trò trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia giám sát, phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tham gia hoà giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở. 
 
Cùng với đó, tiếp tục quan tâm phối hợp, thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho các đối tượng người có công với cách mạng, cựu chiến binh, cựu quân nhân; tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí, nơi làm việc, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động của Hội và chế độ lương, phụ cấp trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ Hội.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Hội Cựu chiến binh trong các hoạt động của Hội, trong phối hợp triển khai thực hiện các cuộc vận động, đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Dân vận khéo” , “Người tốt, việc tốt”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, nhân đạo, từ thiện. Tiếp tục tham gia công tác đối ngoại nhân dân, tuyên truyền và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
 
Đối với Hội cựu chiến binh các cấp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị tăng cường đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh hoạt động về cơ sở. Tập trung nghiên cứu, có giải pháp hiệu quả trong việc củng cố tổ chức, cán bộ, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Cựu chiến binh các cấp, đặc biệt ở cấp cơ sở, trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện để cựu chiến binh phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, làm giàu, nâng cao đời sống; chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên cựu chiến binh và cựu quân nhân. 
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cựu chiến binh và chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Trọng Toàn - Huy Kiên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t