Công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước cần phải kiên trì, thường xuyên và liên tục (14:39 21/06/2022)


HNP - Sáng 21/6, tại Quận ủy Hoàng Mai, Ban Chỉ đạo thành phố thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU tổ chức Hội nghị khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động của 5 Đảng ủy khối doanh nghiệp trực thuộc các quận, huyện gồm: Hoàng Mai, Thanh Xuân, Thanh Trì, Phú Xuyên, Thường Tín. Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo thành phố chủ trì hội nghị. 

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị


Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Thanh Minh cho biết, thời gian qua, Thường trực, Ban Thường vụ các quận, huyện ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao đến hoạt động của Đảng ủy khối Doanh Doanh nghiệp trực thuộc. Nhờ đó, hoạt động của Đảng bộ khối Doanh nghiệp đã hoạt động bắt đầu đi vào nền nếp, có hiệu quả thiết thực và góp phần nâng cao vai trò của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, công tác xây dựng Đảng và hoạt động của các tổ chức đoàn thể nhân dân từng bước được quan tâm, thiết thực và phù hợp hơn với tình hình thực tế của các doanh nghiệp hiện nay.
 
Đảng bộ khối Doanh nghiệp thuộc quận/huyện Hoàng Mai, Thanh Xuân, Thanh Trì, Phú Xuyên, Thường Tín đa số được thành lập từ năm 2013, chỉ có huyện Phú Xuyên là đơn vị mới thành lập vào tháng 12/2021. Trong đó, Đảng bộ khối Doanh nghiệp quận Hoàng Mai được thành lập năm 2015 gồm 33 chi bộ với 266 đảng viên. Hiện nay, Đảng ủy khối Doanh nghiệp quận có 71 chi bộ, trong đó, có 10 chi bộ trường học, 51 chi bộ công ty cổ phần, 9 chi bộ Công ty TNHH và các loại hình khác.
 
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Thanh Xuân được thành lập năm 2012 với 18 chi bộ và 174 đảng viên. Hiện nay, Đảng ủy khối có 81 chi bộ với 747 đảng viên. Trong khi đó, Đảng bộ khối Doanh nghiệp huyện Thanh Trì được thành lập năm 2016 với 12 chi bộ với 130 đảng viên chính thức, trong đó, có 5 đảng viên là chủ doanh nghiệp. Hiện nay, Đảng bộ khối có 738 tổ chức Đảng trực thuộc với 400 đảng viên, trong đó, có 22 đảng viên là chủ doanh nghiệp.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Thanh Minh cho biết, các đơn vị đã chỉ rõ được những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Trong đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của một số chi bộ còn chưa thực sự đổi mới, đa dạng trong cách thức tuyên truyền, quán triệt. Công tác tuyên truyền, vận động và khảo sát thành lập tổ chức Đảng còn nhiều khó khăn, hiệu quả chưa cao, chủ doanh nghiệp còn e ngại việc thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp của các quận, huyện gặp khó khăn. Trong khi đó, nhận thức của một số cấp ủy, chủ doanh nghiệp chưa hiểu rõ về vị trí, vai trò của tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; tính chất, quy mô của các doanh nghiệp trên địa bàn còn nhỏ. 
 
Tại hội nghị, đại diện các quận, huyện báo báo kết quả thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025”. Cụ thể, các quận, huyện đã nghiêm túc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU tới cán bộ, đảng viên. Công tác xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết còn bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và đặc điểm tình hình của địa phương. Nhờ đó, các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn quận, huyện nhìn chung đều hoạt động ổn định, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tổ chức Đảng trong doanh nghiệp. 
 
Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đánh giá cao việc các đơn vị trên địa bàn thành phố khắc phục nhiều khó khăn, phức tạp do dịch Covid-19 để không ngừng hỗ trợ các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thành lập các tổ chức Đảng và kết nạp nhiều đảng viên mới. Đồng chí Nguyễn Văn Phong cho rằng, công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước là nhiệm vụ khó nên đòi hỏi sự kiên trì, thường xuyên, liên tục và quyết tâm cao của mỗi địa phương.
 
Theo Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, thành phố Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU và công tác này luôn được các cấp ủy đảng đặc biệt quan tâm thực hiện thời gian qua. Nhấn mạnh tỷ lệ đảng viên được kết nạp trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước vẫn còn thấp, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị các địa phương cần tiếp tục vượt qua khó khăn để triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU hiệu quả, thiết thực, phù hợp với thực tiễn của các doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay.
 
Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy kinh nghiệm thành công để triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả. Đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách cho các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có thành lập tổ chức đảng. 
 
Phó Bí thư Thành ủy lưu ý các địa phương cần rà soát lại các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, từ đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về vai trò, vị trí của tổ chức Đảng để các doanh nghiệp nhận thấy sự cần thiết khi có tổ chức Đảng hoạt động.
 
Đối với các địa phương, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị cần triển khai một cách linh hoạt, đặc biệt là quan tâm đến hoạt động của Đảng ủy khối Doanh nghiệp trên địa bàn. Trong đó, Ban Thường vụ và các ban đảng, các cấp chính quyền cùng chung tay, cộng đồng trách nhiệm từ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức bộ máy, con người nhằm bảo đảm hoạt động hiệu quả. Cần chú trọng đến điều kiện làm việc của Đảng ủy khối Doanh nghiệp trên địa bàn; tiếp tục hỗ trợ phương tiện làm việc. Đồng thời, tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đặc biệt là những thủ tục liên quan đến công tác phát triển và thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước…
 
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, về phía Thành phố sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ lực lượng cộng tác viên của các địa phương tham gia công tác này. Trong đó, dự kiến thành phố sẽ tổ chức gặp mặt và tôn vinh các doanh nghiệp có tổ chức Đảng hoạt động hiệu quả, qua đó, cho thấy sự đồng hành của cấp ủy chính quyền các cấp đối với doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Huy Kiên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t