Hà Nội nỗ lực hoàn thành đường Vành đai 4 trước năm 2027 (21:36 17/06/2022)


HNP - Hà Nội sẽ cùng với các tỉnh phấn đấu hoàn thành Dự án đường vành đai 4 vùng Thủ đô trước năm 2027. Đây là thông tin được Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nêu ra tại Hội thảo khoa học “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị những vấn đề lý luận và thực tiễn” do Ban Tổ chức Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy Hà Nội phối hợp tổ chức diễn ra, chiều 17/6.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội thảo


Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong suốt lịch sử lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia ở cả 3 Miền Bắc - Trung - Nam nhằm phát huy trí tuệ tập thể của các cấp, các ngành, các địa phương trong toàn hệ thống chính trị, huy động sự tham gia tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học đã một lần nữa khẳng định tầm quan trọng, cách làm khoa học, kỹ lưỡng, bài bản của Đảng ta về công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của toàn bộ hệ thống chính trị.
 
Đối với Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn nhận thức sâu sắc, gương mẫu quán triệt, triển khai nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả, đưa Nghị quyết Trung ương 5 khóa X đi vào cuộc sống thực tiễn tại Thủ đô. Qua tổng kết, Đảng bộ Hà Nội đã khẳng định việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị đã đạt được nhiều kết quả, thành tựu nổi bật, mang lại hiệu quả to lớn, góp phần quan trọng, có tính quyết định đối với những kết quả, thành tựu phát triển của Thủ đô trong các giai đoạn vừa qua.
 
Đặc biệt, mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 “về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, cùng với Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 “về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là cơ sở chính trị, chủ trương, định hướng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để Thủ đô Hà Nội cùng các tỉnh, thành phố phía Bắc phát triển nhanh, bền vững và toàn diện với mục tiêu, định hướng, tầm nhìn trung, dài hạn. 
 
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương chủ trì Hội thảo
 
Đảng bộ thành phố Hà Nội thể hiện quyết tâm chính trị cao trong đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương đã nêu. Sớm đưa Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, tạo bước phát triển toàn diện, bứt phá của Thủ đô Hà Nội. Trước mắt, Hà Nội sẽ cùng với các tỉnh phấn đấu hoàn thành Dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô trước năm 2027 theo chủ trương đầu tư đã được Bộ Chính trị và Quốc hội thông qua; tập trung chỉ đạo hoàn thiện các quy hoạch Thủ đô Hà Nội; phấn đấu đến năm 2025 có từ 3 - 5 huyện phát triển thành quận; sửa đổi Luật Thủ đô năm 2012 và tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị…
 
“Với Đảng bộ TP Hà Nội, vinh dự là cơ quan phối hợp tổ chức Hội thảo, trên tinh thần trách nhiệm, hợp tác và cầu thị, chúng tôi rất mong muốn được chia sẻ, trao đổi, học tập từ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Nhất là những thành tựu, bài học kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm sáng tạo để vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào điều kiện thực tiễn của Thủ đô Hà Nội để góp phần xây dựng Đảng bộ Hà Nội thực sự trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt Lời di huấn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đó là “Đảng bộ Hà Nội phải làm gương cho các đảng bộ khác”” - Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Trọng Toàn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t