Hà Nội: Phát huy hiệu quả vốn tín dụng chính sách (15:57 18/05/2022)


HNP - Sáng 18/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các chính sách tín dụng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 30/1/2022, của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng; đại diện Ngân hàng chính sách xã hội NHCSXH chi nhánh thành phố Hà Nội và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố. 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng tham luận tại hội nghị


Báo cáo kết quả hoạt động của NHCSXH và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, cho thấy: NHCSXH đã thực hiện giải ngân các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP là 2.319 tỷ đồng. Trong đó, cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 2.033 tỷ đồng với gần 40 nghìn khách hàng; cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến 146 tỷ đồng với 12.554 khách hàng; cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP là 140 tỷ đồng với 794 khách hàng; cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 là 320 triệu đồng với 4 khách hàng.
 
Trong thời gian từ ngày 27/4/2022 đến nay, với 5 chương trình tín dụng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP đã giúp hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho gần 40 nghìn lao động; trang bị hơn 16 nghìn máy tính, trang thiết bị phục vụ học tập cho học sinh, sinh viên các cấp học; xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa 794 căn nhà ở; hỗ trợ 4 cơ sở giáo dục, mầm non ngoài công lập phục hồi hoạt động sau đại dịch Covid-19.
 
Tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết: Ngay từ khi dịch bệnh Covid-19 mới bùng phát, thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp để vừa đảm bảo phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Một trong những giải pháp trọng điểm là hỗ trợ vốn tín dụng chính sách cho người lao động, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Với quan điểm đó, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo triển khai tín dụng chính sách thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ với các nhiệm vụ trọng tâm. 
 
Cụ thể, thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch về phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong quý IV/2021 và các năm 2022, 2023. Thành phố cũng đã giao nhiệm vụ cho NHCSXH thành phố phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan liên quan triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội và tham mưu UBND ban hành Quy chế cho vay hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh từ nguồn vốn Ngân sách Thành phố ủy thác qua NHCSXH với những ưu đã về điều kiện, thủ tục, mức vay, lãi suất cho vay. Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch hành động để chỉ đạo triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố. 
 
Thành phố cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội được Chính phủ giao thực hiện tại Nghị quyết như: chỉ đạo công tác tuyên truyền, rà soát và tổng hợp nhu cầu vay của các đối tượng thụ hưởng; tạo điều kiện thuận lợi trong việc xác nhận hộ có mức sống trung bình để tiếp cận được vốn tín dụng chính sách… Kịp thời phân bổ chỉ tiêu kế hoạch cho vay đến các địa bàn để tổ chức giải ngân. Chỉ tiêu kế hoạch các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11/NQ-CP địa bàn Hà Nội được phân bổ là 206,3 tỷ đồng. Đến nay, đã giải ngân được 51,71 tỷ đồng cho 924 khách hàng được vay vốn.
 
Cùng với đó, bổ sung nguồn vốn đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn trên địa bàn. Tính đến nay, tổng nguồn vốn Ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH thành phố Hà Nội đạt 5.956 tỷ đồng. Đặc biệt, trong năm 2020 và 2021, Thành phố đã dành riêng 1.150 tỷ đồng chuyển qua NHCSXH thành phố để cho vay đối với người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn. Trong năm 2022, cũng đã có quyết định bổ sung ủy thác NHCSXH thành phố 900 tỷ đồng để cho vay vốn với người lao động và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, góp phần phục hồi phát triển kinh tế. 
 
Song song với việc chỉ đạo thực hiện các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11/NQ-CP, Thành phố đã chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội từ nguồn vốn Trung ương và Thành phố gắn với các nhiệm vụ, giải pháp để phục hồi và phát triển kinh tế, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn. Đặc biệt, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo quyết liệt triển khai chính sách tín dụng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ, tổng số tiền đã giải ngân là trên 324 tỷ đồng cho 262 lượt người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 76.925 lượt người lao động. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn đến hết ngày 17/5/2022 là 12.398 tỷ đồng; tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,021%/tổng dư nợ.
 
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, trong thời gian tới, Thành phố sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo về việc rà soát đối tượng vay vốn các chương trình tín dụng tại Nghị quyết 11/NQ-CP, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch cho vay trên địa bàn TP. Bên cạnh đó, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để mọi tổ chức, cá nhân trên địa bàn đều nắm bắt về chính sách tín dụng ưu đãi đến các đối tượng thụ hưởng theo quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP và chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2 năm 2022-2023. TP sẽ ban hành Quy chế cho vay hỗ trợ sản xuất kinh doanh từ nguồn vốn Ngân sách thành phố ủy thác qua NHCSXH thành phố.
 
Đồng thời, chỉ đạo các Sở, ngành, cơ quan liên quan rà soát, đánh giá nhu cầu vay vốn để phục hồi phát triển kinh tế của cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn làm cơ sở báo cáo, tham mưu HĐND, UBND TP cân đối Ngân sách bố trí vốn khoảng 1.000 tỷ đồng chuyển bổ sung qua NHCSXH thành phố triển khai giải ngân đến các đối tượng thụ hưởng theo chỉ đạo của UBND TP. Ngoài ra, sẽ tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan liên quan quan tâm gắn tín dụng chính sách xã hội với các nhiệm vụ, giải pháp và mục tiêu tại Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, chỉ đạo NHCSXH thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng đã và đang triển khai trên địa bàn, thường xuyên quan tâm triển khai có chất lượng công tác kiểm tra, giám sát cũng như công tác nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo vốn tín dụng chính sách sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả, ý nghĩa kinh tế - xã hội, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế.

Quỳnh Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t