Quan tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, gắn đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy (19:01 17/05/2022)


HNP - Chiều 17/5, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy, do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chương trình 01-CTr/TU, Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 37-QĐ/TW tại quận Long Biên.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận buổi kiểm tra


Tham dự cuộc kiểm tra có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà.
 
Buổi làm việc nhằm tập trung kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025"; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương “Về những điều đảng viên không được làm”.
 
Báo cáo tại cuộc kiểm tra cho thấy, Đảng bộ Quận Long Biên hiện có trên 16.300 đảng viên sinh hoạt tại 47 tổ chức cơ sở đảng (gồm 31 đảng bộ cơ sở, 16 chi bộ cơ sở). Ban Chấp hành Đảng bộ Quận có 36 đồng chí và Ban Thường vụ Quận ủy có 12 đồng chí.
 
Thực hiện Chương trình 01-CTr/TU, quận đã chủ động nghiên cứu, xây dựng, triển khai các Đề án, Chuyên đề, Kế hoạch để cụ thể hóa, đồng thời kiểm soát tốt tiến độ thực hiện; đăng ký triển khai làm điểm một số nội dung và đã đạt kết quả bước đầu rất tích cực. Thông qua đó, công tác xây dựng Đảng đi vào chiều sâu và thực chất. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy đã có nhiều đổi mới, hiệu quả. 
 
Quận cũng đã tập trung cụ thể hóa quy định cấp trên về công tác cán bộ. Trong triển khai thực hiện đảm bảo thận trọng, bài bản, chặt chẽ, có nhiều nội dung đổi mới, sáng tạo. HĐND, UBND Quận tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành; triển khai thành công mô hình Chính quyền đô thị; kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh; hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội.
 
Trong thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 37-QĐ/TW, quận đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) với chủ đề “Tự soi, tự sửa”; niêm yết công khai kế hoạch tu dưỡng, khắc phục hạn chế, thiếu sót của người đứng đầu. Đồng thời, lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các địa phương. Đồng thời, khảo sát đánh giá vai trò của cấp ủy cơ sở trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tại 14 phường…
 
Phát biểu kết luận cuộc kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao tinh thần nghiêm túc trong thưc hiện Chương trình 01-CTr/TU, Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 37-QĐ/TW tại quận Long Biên. Theo đó, quá trình thực hiện đã chủ động cụ thể hoá thành các đề án, chuyên đề để thực hiện kịp thời. Ban hành nhiều giải pháp xây dựng Đảng bộ quận, các tổ chức chính trị để từ đó tạo khát vọng xây dựng quận ngày càng phát triển. 
 
Ngoài ra, quận có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng lãnh đạo trong tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, tổ chức cơ sở đảng ở cơ sở. Thường xuyên có giải pháp xây dựng đội ngũ đảng viên thông qua việc rà soát, sàng lọc. Luôn chú trọng trong xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ quận và UBND quận, nhất trong việc phối hợp giải quyết nhiệm vụ được giao. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy được thực hiện nghiêm. Liên tục đổi mới hoạt động của khối vận trong thực hiện dân vận chính quyền song song với việc triển khai mô hình chính quyền đô thị. Quận luôn đi đầu trong thực hiện CCHC, dịch vụ công trực tuyến.
 
Đặc biệt, trong thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 37-QĐ/TW, quận đã ban hành kế hoạch trong việc “Tự soi, tự sửa” đối với người đứng đầu. Đồng thời, quận còn xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, khắc phục hạn chế của người đứng đầu và được niêm yết công khai tại trụ sở để cán bộ, đảng viên, nhân dân giám sát. 
 
Chỉ ra một số tồn tại trong quá trình thực hiện, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ đề nghị, quận Long Biên tập trung rà soát lại các giải pháp để thực hiện Chương trình 01-CTr/TU, Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 37-QĐ/TW hiệu quả hơn, gắn với triển khai Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), Kết luận 21 để làm tốt hơn các nhiệm vụ trong thời gian tới.
 
Bên cạnh đó, quận tập trung xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Thực hiện tốt Quy định 08 về nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Quan tâm hơn nữa đến vấn đề xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất việc đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu, đổi mới hoạt động của mặt trận và các tổ chức đoàn thể theo hướng tập trung về cơ sở, nhất là nâng cao trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể chính trị cấp phường trong thực hiện mô hình chính quyền đô thị. Đồng thời, làm tốt hơn nữa công tác CCHC; thực hiện nghiêm Quy định 55 và 37 về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên...

Trọng Toàn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t