Xây dựng Đảng bộ cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới (19:07 10/05/2022)


HNP - Sáng 10/5, Đoàn kiểm tra số 5 của Ban Thường vụ Thành ủy đã làm việc với Đảng ủy cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU, ngày 17/3/2021, của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, giai đoạn 2021-2025"; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016, của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021, của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về những điều đảng viên không được làm. Đồng chí Hoàng Trọng Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, chủ trì buổi làm việc.  

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết phát biểu tại buổi làm việc


Tham gia đoàn kiểm tra có đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố cùng lãnh đạo một số Ban Đảng thuộc Thành ủy và Ủy viên Thường trực HĐND Thành phố. 
 
Báo cáo với Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội cho biết, sau khi Thành ủy ban hành 10 Chương trình công tác (khóa XVII), Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố ban hành 02 Chương trình công tác trọng tâm, Đảng ủy cơ quan Sở TT&TT đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai tới toàn thể đảng viên, quần chúng ưu tú của cơ quan, trong đó, đặc biệt chú trọng triển khai Chương trình 01 - CTr/TU của Thành ủy và xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Sở.
 
Về Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016, của Bộ Chính trị và Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021, của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII được Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở chú trọng và quan tâm quán triệt thực hiện. Đảng ủy cơ quan Sở TT&TT đã ban hành, triển khai thực hiện Kế hoạch Nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt; ngoài ra, nội dung các quy định đều được lồng ghép khai thực hiện tại các chương trình, kế hoạch công tác và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc
 
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên đến đảng viên, CCVC đã được triển khai đầy đủ, kịp thời. Đảng viên, CCVC của Sở luôn tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng và thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng.
 
Công tác cải cách hành chính của Sở TT&TT luôn bám sát chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố, bước đầu đạt hiệu quả thiết thực, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng phục vụ công dân, tổ chức.
 
Kết luận buổi kiểm tra, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết ghi nhận Đảng ủy cơ quan Sở TT&TT đã thực hiện nghiêm túc Chương trình 01-CTr/TU, triển khai chất lượng Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 37-QĐ/TW; chủ động báo cáo Đoàn kiểm tra theo kế hoạch.
 
“Với đặc thù là tổ chức đảng cơ sở, Đảng ủy cơ quan Sở TT&TT đã tham mưu cho các cấp ủy chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách; thực hiện tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, UBND Thành phố về công tác chuyên môn, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; chú trọng, nâng cao chất lượng công tác ban hành các nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng” - đồng chí Hoàng Trọng Quyết nhấn mạnh.
 
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Hoàng Trọng Quyết yêu cầu Đảng ủy cơ quan Sở TT&TT Hà Nội tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình 01-CTr/TU, triển khai Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 37-QĐ/TW, gắn với vai trò, vị trí, chức năng nhiệm vụ. Trong đó, phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Chương trình đến các phòng, đơn vị, cán bộ đảng viên một cách cụ thể, thực chất, đồng bộ; hệ thống lại các văn bản triển khai công tác xây dựng Đảng của Trung ương, Thành phố và Đảng ủy Sở để làm cẩm nang hướng dẫn các chi bộ trong công tác xây dựng Đảng; người đứng đầu phải gương mẫu thực hiện các nội dung trong Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 37-QĐ/TW. 
 
Thường xuyên rà soát lại quy chế làm việc, cập nhật các nội dung gắn với thực tế; thường xuyên kiểm tra, giám sát với các cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên, qua đó, chỉ rõ những tồn tại hạn chế của từng đơn vị, cá nhân; quan tâm công tác cán bộ, như: kiện toàn cán bộ chủ chốt các phòng, ban, đơn vị, quy hoạch, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy dân chủ, tạo không khí cởi mở để đảng viên phát huy trí tuệ, thể hiện chính kiến và bộc lộ tâm tư, nguyện vọng của mình; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại đảng viên gắn với đánh giá, xếp loại công chức, viên chức; thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, chủ động phối hợp các cơ quan tham mưu cho Thành ủy về công tác thông tin truyền thông.
 
Đối với trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy yêu cầu lãnh đạo Sở luôn đổi mới, có cách làm linh hoạt khoa học, hiệu quả, đặc biệt là trong sinh hoạt chi bộ, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ vào trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện.

Phạm Linh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t