Tổng kết công tác xây dựng Đoàn và kiểm tra, giám sát của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (16:14 16/06/2017)


HNP - Trung ương Đoàn vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đoàn và kiểm tra, giám sát của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ X (2012 - 2017).Về công tác xây dựng Đoàn, trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn đã có sự quan tâm chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức Đoàn. Công tác đoàn có bước chuyển biến theo hướng trọng về chất lượng, nâng cao chất lượng đoàn viên đầu vào, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của đoàn viên trong mỗi tập thể thanh niên, các giải pháp nhằm phát huy vai trò của đoàn viên, ý thức tự rèn luyện của đoàn viên được tăng cường, công tác quản lý đoàn viên; công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng được quan tâm chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định, thủ tục. Quy trình phát triển đoàn viên mặc dù còn chưa đầy đủ song cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu.

Tuy nhiên, nhiều nơi công tác tổ chức xây dựng Đoàn thực hiện còn thiếu đồng bộ, thống nhất, chất lượng chưa cao. Nhiều cấp bộ Đoàn thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương công tác, chưa thực sự đầu tư, nghiên cứu để chỉ đạo áp dụng những mô hình mới, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong công tác tổ chức xây dựng Đoàn để nhân rộng. Công tác đoàn viên còn bộc lộ nhiều khâu yếu về chất lượng phát triển nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu đặc biệt khu vực địa bàn dân cư; nhiều nơi hiện tượng kết nạp chạy theo số lượng, chưa đúng quy trình, thủ tục kết nạp; chương trình "Rèn luyện đoàn viên" nhiều nơi chưa thực hiện hoặc có thực hiện nhưng chưa đạt được hiệu quả; quản lý đoàn viên nhiều nơi còn buông lỏng…

Các ý kiến tại hội nghị chủ yếu tập trung vào 04 mảng nội dung lớn, đó là công tác xây dựng tổ chức cơ sở, công tác cán bộ, công tác kiểm tra giám sát và đặc biệt là công tác đoàn viên. Trung ương Đoàn đã tiếp thu, tiếp tục nghiên cứu để làm cơ sở sửa đổi Điều lệ Đoàn phù hợp với thực tiễn.


Việt Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật