Xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị quận Bắc Từ Liêm trong sạch, vững mạnh (10:40 10/07/2024)


HNP - Ngày 9/7, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình số 01-CTr/QU của Quận ủy về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị quận trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025” và Chương trình số 06-CTr/QU của Quận ủy về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ giai đoạn 2020-2025”.

Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà khen thưởng cho các tập thể, cá nhân


Thời gian qua, Quận ủy đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Chương trình số 01-CTr/QU. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được tăng cường, nhất là việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 
 
Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả. Quận đã thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, từ đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đến bố trí, sắp xếp, luân chuyển và thực hiện chính sách cán bộ. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao, luôn phát huy được tinh thần đoàn kết, thống nhất, tích cực, chủ động, sáng tạo.
 
Công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là dân vận chính quyền có nhiều đổi mới, hiệu quả với 3.416 mô hình dân vận khéo. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội được nâng cao chất lượng, đi vào chiều sâu.
 
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Tiến Thành trao khen thưởng các tập thể, cá nhân
 
Thực hiện Chương trình số 06-CTr/QU, sau gần 4 năm, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình cơ bản hoàn thành. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được thực hiện có chiều sâu, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong đội ngũ cán bộ, công chức và các tầng lớp Nhân dân; kịp thời giải quyết những phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự, không để hình thành “điểm nóng”, không để bị động, bất ngờ.
 
Tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội giảm so với giai đoạn 2016-2020. Các mô hình, điển hình tiên tiến như: “Trinh sát không chuyên ban đêm”, “Vì môi trường mạng xã hội bình yên”, “Camera an ninh”... được xây dựng và triển khai hiệu quả.
 
Chủ tịch UBND quận Nguyễn Hữu Tuyên trao khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong bảo đảm an ninh trật tự tòa nhà Ruby, khu đô thị Goldmark city
 
Tình hình cháy nổ cơ bản được kiểm soát tốt, giảm 50 vụ so với giai đoạn 2016-2020, không xảy ra các vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ đều đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà ghi nhận, đánh giá cao những kết quả các đơn vị đã đạt được trong việc thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU và Chương trình số 06-CTr/QU của Quận ủy thời gian qua.
 
Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà phát biểu tại Hội nghị
 
Nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, Bí thư Quận ủy đề nghị, đối với Chương trình số 01-CTr/QU, các cấp ủy đảng, phòng, ban, đơn vị tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ công tác dân vận của hệ thống chính trị, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.
 
Với Chương trình số 06-CTr/QU, các đơn vị tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và toàn dân về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
 
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Lưu Ngọc Hà cũng đề nghị các đơn vị huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ngoài ra, chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền vận động Nhân dân tích cực tham gia “tự phòng, tự quản về an ninh trật tự”, “tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội”, “quản lý giáo dục người vi phạm về an ninh, trật tự tại cộng đồng dân cư”...

Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t