Quận Đống Đa: Thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt gần 60% dự toán giao (14:35 21/06/2024)


HNP - 6 tháng đầu năm 2024, kinh tế quận Đống Đa tiếp tục phát triển, thu ngân sách nhà nước đến ngày 12/6 là 8.869 tỷ đồng, đạt 59,3% dự toán Thành phố giao.  

Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ phát biểu tại Hội nghị


Ngày 20/6, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa tổ chức Hội nghị lần thứ 22 cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng.
 
6 tháng đầu năm 2024, kinh tế quận tiếp tục phát triển, thu ngân sách nhà nước đến ngày 12/6 là 8.869 tỷ đồng, đạt 59,3% dự toán Thành phố giao. 
 
Quận ủy Đống Đa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đạt kết quả quan trọng. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, trật tự xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng được quan tâm thực hiện. Công tác bảo đảm trật tự văn minh đô thị duy trì có kết quả tốt.
 
Quận đã chú trọng phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng giáo dục, triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cho 3 lĩnh vực: Giáo dục, văn hóa, y tế. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác quân sự, quốc phòng được củng cố.
 
Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục duy trì nền nếp và đạt được nhiều kết quả tích cực, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng tiếp tục được đổi mới, hiệu quả.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến vào các nội dung, gồm: Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; Dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị, chủ đề, phương châm Đại hội Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2025-2030; công tác cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 quận Đống Đa; dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2025 quận Đống Đa; bổ sung danh mục và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư ngân sách quận năm 2024.
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ đề nghị, 6 tháng cuối năm 2024, các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác thu ngân sách nhà nước để hoàn thành đạt mức cao nhất; tập trung đẩy mạnh công tác giải ngân và triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; công tác triển khai các dự án trên địa bàn quận bảo đảm đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.
 
Song song, quận cần tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường; quan tâm cải cách hành chính và thủ tục hành chính; triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.
 
Ngoài ra, quận tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng phân công, phân nhiệm rõ ràng, đề cao trách nhiệm cá nhân; nâng cao tính chủ động, sáng tạo, với phương châm 5 rõ; thực hiện tốt công tác sắp xếp đơn vị hành chính.
 
Bí thư Quận ủy Đống Đa yêu cầu, Ban Thường vụ Quận ủy tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội nghị, tiếp tục hoàn thiện Đề cương Báo cáo chính trị, chủ đề Đại hội và phương châm Đại hội Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2025-2030, để dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội bảo đảm chất lượng.

Thu Trang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t