Quận Bắc Từ Liêm: Thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 tăng 135% so với cùng kỳ (17:46 20/06/2024)


HNP - Ngày 20/6, HĐND quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp lần thứ 16 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2024  để thực hiện các nội dung quan trọng theo thẩm quyền.

Quang cảnh kỳ họp


6 tháng đầu năm 2024, hoạt động của HĐND quận được chỉ đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra. Công tác tổ chức kỳ họp HĐND được chuẩn bị chu đáo, điều hành linh hoạt, đảm bảo nội dung, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của tập thể, quyết định đúng pháp luật những vấn đề quan trọng của quận. Chất lượng giám sát có sự chuyển biến tích cực, lựa chọn nội dung giám sát trúng và đúng với sự quan tâm chỉ đạo của Quận ủy, bám sát thực tế; tăng cường giám sát việc thực hiện kiến nghị sau giám sát để nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát. 
 
Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư được duy trì. Thường trực HĐND quận tiếp tục thực hiện Đề án số 15-ĐA/TU, ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội”, Kế hoạch số 94-KH/QU ngày 30/8/2022 của Ban thường vụ Quận ủy về việc thực hiện đề án số 15-ĐA/TU ngày 12/5/2022 của Ban thường vụ Thành ủy trong Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm để đưa hoạt động của HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026 vào nề nếp.
 
Sự phối hợp hoạt động của HĐND và các cơ quan trong hệ thống chính trị, giữa Thường trực HĐND quận, các Ban của H ĐND với các cơ quan, phòng, ban chuyên môn của UBND quận thường xuyên gắn kết chặt chẽ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của quận.
 
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà phát biểu khai mạc kỳ họp
 
Theo báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội do UBND quận trình bày tại kỳ họp cho thấy, 6 tháng đầu năm 2024, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn một số ngành chủ yếu theo giá so sánh ước đạt 33.895,5 tỷ đồng, tăng 12,78% so với cùng kỳ. Thu ngân sách tăng 135% so với cùng kỳ; trong đó, thu tiền sử dụng đất tăng 18,9 lần. 
 
Công tác giao kế hoạch chuẩn bị đầu tư, phân bổ kế hoạch vốn đảm bảo kịp thời cho các dự án, đảm bảo cơ cấu đầu tư được giao và thứ tự ưu tiên theo chỉ đạo, hướng dẫn của thành phố; đến nay 14 Dự án (chiếm 56% số dự án khởi công mới trong năm 2024) đã được khởi công. Giải ngân các dự án nguồn vốn ngân sách quận ước đạt 35,4% dự toán Thành phố giao; giải ngân các dự án nguồn vốn ngân sách thành phố ước đạt 45% kế hoạch vốn giao. 
 
Văn hóa - xã hội được đẩy mạnh, an sinh xã hội được chăm lo; trật tự giao thông, đô thị, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trên địa bàn đều được đảm bảo, không phát sinh điểm nóng hay vụ việc phức tạp phải giải quyết. 
 
Cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, kế hoạch chuyển đổi số tiếp tục được triển khai tích cực. Các hoạt động chào mừng kỉ niệm 10 năm thành lập quận, kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô được triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ và nhân dân. 
 
Tại kỳ họp này, HĐND quận Bắc Từ Liêm sẽ xem xét 23 báo cáo và thông qua 7 nghị quyết. Cụ thể: xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm; các nội dung liên quan đến công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn như: Quyết định về chủ trương đầu tư một số dự án, điều chỉnh, bổ sung danh mục, điều hòa kế hoạch vốn năm 2024 và điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025; thảo luận, quyết định phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách quận năm 2023 theo luật định; hoạt động giám sát của HĐND quận...

Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t