Ứng Hòa: Đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính (22:10 19/06/2024)


HNP - Ngày 19/6, UBND huyện Ứng Hòa đã tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính (TTHC) và giải quyết TTHC, đợt I năm 2024. Đồng chí Nguyễn Tiến Thiết, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa chủ trì Hội nghị.

Đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết TTHC, đợt I năm 2024


Báo cáo kết quả công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử 6 tháng đầu năm 2024, đồng chí, Phạm Nam Tiến, Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện cho biết: Tổng số TTHC đang niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa huyện là 333 thủ tục; bộ phận Một cửa UBND các xã là 169 thủ tục. 
 
6 tháng đầu năm, tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo là 2.489 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 2.325/2.325 hồ sơ; không có hồ sơ quá hạn. Số lượng hồ sơ đang giải quyết trong hạn là 164 hồ sơ. 
 
Đối với cấp xã: Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo: 16.699 hồ sơ; số lượng hồ sơ đã giải quyết 16.430 hồ sơ (trong đó, giải quyết trước hạn, đúng hạn: 16.429; quá hạn 01 hồ sơ; hồ sơ đang giải quyết trong hạn là 269 hồ sơ).
 
Đối với cấp huyện: Tổng số hồ sơ tiếp nhận trong kỳ: 2.358 hồ sơ; đã giải quyết trực tuyến: 1.524 hồ sơ, đạt 64,6%. 
 
Hiện 12/12 cơ quan chuyên môn thuộc huyện đã rà soát, thống kê, xây dựng và trình UBND huyện phê duyệt tổng số 45 danh mục, các quy trình giải quyết TTHC nội bộ đảm bảo nguyên tắc đúng quy định của Pháp luật. 29/29 UBND các xã, thị trấn đã rà soát, thống kê, ban hành tổng số 228 danh mục tên quy trình, quy trình liên thông giải quyết TTHC nội bộ của cơ quan đảm bảo nguyên tắc đúng quy định của pháp Luật.
 
Quang cảnh Hội nghị
 
Tại Hội nghị, đã có 8 ý kiến của các tổ chức, cá nhân tập trung vào các nhóm nội dung: TTHC trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ); việc chậm, muộn cập nhật bản đồ đất đai ở các xã khiến cho người dân gặp nhiều khó khăn trong việc xác thực hiện trạng đất khi làm thủ tục vay vốn ngân hàng; nhiều hộ dân có diện tích giữa Giấy thu nộp thuế với diện tích đất phi nông nghiệp không trùng khớp nhau; GCNQSDĐ cấp sai thông tin so với bản đồ Vlap...; bên cạnh đó các ý kiến cũng tập trung vào nội dung TTHC trong lĩnh vực khai sinh, khai tử liên thông; chứng thực chữ ký cần bổ sung phần lời chứng…
 
Các ý kiến của các tổ chức, cá nhân đã được đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện trả lời, giải đáp và hướng dẫn quy trình thực hiện các TTHC theo quy định.
 
Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Nguyễn Tiến Thiết phát biểu kết luận Hội nghị
 
Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Nguyễn Tiến Thiết đã tiếp thu và đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, cởi mở của các tổ chức, cá nhân đã nêu ý kiến, phản ánh vướng mắc trong thực hiện các TTHC để lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục cải thiện, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC. 
 
Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa đề nghị các cơ quan chuyên môn của UBND, các xã, trị trấn cần tiếp thu các ý kiến, kịp thời phát hiện và giải quyết kịp thời, đúng quy định những phát sinh trong thực tiễn. Triển khai hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao trong công tác cải cách hành chính. Thực hiện giải quyết TTHC đảm bảo cung cấp 100% kết quả TTHC bản điện tử có giá trị pháp lý để tái sử dụng khi công dân, doanh nghiệp có nhu cầu khai thác. 
 
Cùng đó, niêm yết công khai các TTHC theo quy định tại bộ phận Một cửa, Cổng thông tin điện tử huyện và các xã, thị trấn để người dân biết và thực hiện. Chỉ đạo cán bộ, công chức tuyên truyền rộng rãi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo đạt chỉ tiêu tối thiểu 70% TTHC thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến; khuyến khích người dân thanh toán không dùng tiền mặt; thường xuyên kiểm tra, xử lý các hồ sơ trực tuyến đảm bảo đúng hạn.

Hoàng Điệp


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t