Thanh Xuân: Nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2024 (20:57 17/06/2024)


HNP - Chiều 17/6, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Thanh Xuân khóa VI tổ chức Hội nghị lần thứ 21. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai tham dự.

Quang cảnh Hội nghị


Hội nghị lần này nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2024 của Đảng bộ quận; Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Sửa đổi (lần 5) Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2024; Cho ý kiến đối với một số nội dung UBND quận trình tại kỳ họp thứ 13 - HĐND quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
6 tháng đầu năm 2024, với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 theo kế hoạch đề ra và tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2024 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Thanh Xuân đã nỗ lực phấn đấu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của thành phố, của quận ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm.
 
Nổi bật: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2023; thu ngân sách Nhà nước đạt kết quả tốt, ước 6 tháng đầu năm đạt trên 3.666 tỷ đồng - đạt 55,4% kế hoạch.
 
Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường giai đoạn 2023-2025 của quận Thanh Xuân theo đúng tiến độ của Thành phố: đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường giai đoạn 2023 -2025 được cử tri, Nhân dân trên địa bàn đồng thuận, ghi nhận và đánh giá cao; Đổi mới trong học tập chuyên đề Hồ Chí Minh, cũng như việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, chuyển đổi số... theo hướng thiết thực, hiệu quả; tổ chức hội nghị báo cáo viên hàng tháng với các chuyên đề trọng tâm, thiết thực, gắn với các nội dung chỉ đạo của Trung ương, Thành phố.
 
Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục đổi mới, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; phương châm, phương thức tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát; Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029...
 
Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai phát biểu kết luận Hội nghị
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai nhấn mạnh: 6 tháng cuối năm 2024 - đây là thời gian nước rút, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI, đồng thời, là thời gian để triển khai các công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp quận Thanh Xuân nhiệm kỳ 2025-2030 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Thành phố. Thời gian tới, dự báo tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Thủ đô và trong nước sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, thách thức, khó lường; ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của Nhân dân và việc triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác của quận. 
 
Do đó, để hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ năm 2024, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các đồng chí Quận ủy viên, trưởng các phòng, ban đơn vị và các phường tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chương trình, Đề án công tác của Trung ương, Thành phố và Đảng bộ quận; Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ và Thường trực Quận ủy Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phấn đấu hoàn thành toàn diện và hoàn thành vượt mức 22 chỉ tiêu và các mục tiêu năm 2024, trong đó cần phải tập trung vào các chỉ tiêu đang còn chưa cao như thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, phát triển đảng viên mới…
 
Bên cạnh đó tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng, các Chương trình, Kế hoạch của Thành ủy, Quận ủy đảm bảo chất lượng, tiến độ; thực hiện tốt các bước chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025-2030.
 
Tập trung triển khai các giải pháp cụ thể như: Công tác phòng cháy chữa cháy; công tác GPMB; công tác quản lý đất công, đất nông nghiệp; quản lý trật tự xây dựng...; Tập trung rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện: Đề án số 02-ĐA/QU, ngày 30/10/2020 của Quận ủy về “Nâng cao năng lực quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng giai đoạn 2020-2025” và Nghị quyết số 14-NQ/QU, ngày 25/4/2022 của Quận ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng và quản lý đất đai trên địa bàn quận, giai đoạn 2022-2025”; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án của UBND quận: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quận Thanh Xuân giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
 
Đối với báo cáo Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và việc sửa đổi (lần 5) Quy chế làm việc của Ban Chấp hành đảng bộ quận khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai giao Ban Thường vụ Quận ủy tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện và ban hành để triển khai thực hiện. 
 
Đối với các nội dung UBND quận trình tại kỳ họp thứ 13 - HĐND quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND quận có trách nhiệm tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các Báo cáo và trình HĐND quận xem xét, thông qua theo quy định.
 
“Nhiệm vụ phía trước là rất lớn, nhiều khó khăn, thời gian còn lại của năm 2024 không nhiều, song với truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, bản lĩnh và sáng tạo của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, tôi tin tưởng rằng, trên cơ sở những nội dung đã được thông qua tại hội nghị hôm nay, các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ sẽ chủ động bắt tay ngay vào xây dựng các kế hoạch để sớm tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết và kết luận của hội nghị; tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2024, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của cả nhiệm kỳ đã được xác định tại Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ quận Thanh Xuân”, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai nhấn mạnh và đề nghị.

Hoàng Điệp


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t