HĐND quận Tây Hồ: Xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân


Bài 3: Khẳng định vị trí cơ quan quyền lực ở địa phương (21:03 17/06/2024)


HNP - Qua nửa nhiệm kỳ hoạt động, HĐND quận Tây Hồ đã đoàn kết, tích cực đổi mới, sáng tạo, phát huy cao nhất trách nhiệm của người đại biểu dân cử, hoàn thành khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung quan trọng, đảm bảo đúng luật, có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND quận đã tổ chức thành công 14 kỳ họp để kịp thời xem xét quyết định các nhiệm vụ theo thẩm quyền


Hoạt động HĐND ngày càng dân chủ, thực chất và hiệu quả
 
Bước sang nhiệm kỳ 2021-2026, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song, HĐND quận Tây Hồ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.
 
Hoạt động của HĐND quận ngày càng dân chủ, thực chất, chất lượng và hiệu quả, có nhiều đổi mới cả trong tư duy và thực tiễn hành động. Những kết quả này thể hiện trên tất cả các lĩnh vực nhưng rõ nét nhất là trong việc quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, ngân sách, giám sát chuyên đề, chất vấn, trả lời chất vấn..., góp phần thể chế hóa kịp thời, đúng đắn đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội quận.
 
Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND quận Tây Hồ đã tổ chức thành công 14 kỳ họp (6 kỳ họp thường lệ và 8 kỳ họp chuyên đề) để kịp thời xem xét quyết định các nhiệm vụ theo thẩm quyền. Tại các kỳ họp, HĐND quận đã ban hành 116 nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết rất quan trọng, thiết thực về các cơ chế, chính sách, có tác động sâu rộng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội của quận. Qua đó, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; đồng thời, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền, giải quyết kịp thời những vấn đề cấp bách.
 
Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND quận được tổ chức trực tuyến tới điểm cầu 8 phường với trên 500 cử tri tham dự
 
Công tác tổ chức kỳ họp của HĐND quận có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng theo hướng “thực chất và hiệu quả”, đúng pháp luật, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Đặc biệt, tại 2 kỳ họp thường lệ năm 2023, Thường trực HĐND quận đã tổ chức kỳ họp trực tuyến kết nối tới điểm cầu 8 phường (với trên 500 cử tri tại 8 phường dự) tại các phiên khai mạc và chất vấn để đông đảo cử tri được tham dự kỳ họp, thực hiện giám sát trực tiếp đối với hoạt động của HĐND cũng như từng đại biểu dân bầu, nhất là theo dõi, có ý kiến phản hồi trực tiếp với những nội dung thảo luận, chất vấn tại kỳ họp. 
 
Hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND quận được đổi mới theo hướng trọng tâm, trọng điểm, linh hoạt, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. 
 
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu HĐND quận đã tổ chức gần 70 lượt giám sát tại các cơ quan, đơn vị. Trong đó, nội dung giám sát tập trung chủ yếu vào các nhiệm vụ quan trọng, những khâu đột phá của quận hoặc những lĩnh vực mà nhiều cử tri quan tâm như: Công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng - đô thị; công tác cải cách hành chính; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; việc chấp hành pháp luật của các cơ quan nội chính, các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn; công tác thực hiện chế độ, chính sách trợ cấp đối với các đối tượng chính sách, xã hội, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, chăm sóc, khám sức khỏe toàn dân... Thông qua giám sát, nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế đã được các cấp, các ngành tổ chức khắc phục và có chuyển biến tích cực, được cử tri và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
 
Lắng nghe, thấu hiểu, giải quyết vì dân
 
Xác định rõ trách nhiệm là cơ quan dân cử, đại biểu dân cử đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, từ nhiều nhiệm kỳ qua, đặc biệt là nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực HĐND quận Tây Hồ luôn chú trọng công tác tiếp công dân và tiếp xúc cử tri. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND quận ban hành Quy chế Tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND quận Tây Hồ khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, giao Ban Pháp chế HĐND quận giám sát thường xuyên việc tiếp nhận, xử lý; theo dõi, đôn đốc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn quận.
 
Từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 12/2023, HĐND quận nhận được 328 kiến nghị cử tri
 
Từ năm 2021 đến hết tháng 12/2023, Thường trực HĐND, các tổ đại biểu HĐND quận trực tiếp công dân 227 buổi với 14 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị. Thường trực HĐND quận nhận được 38 đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh; trong đó xếp lưu theo dõi 12 đơn (03 tố cáo) do đơn đã đồng thời được gửi đến đúng đơn vị có thẩm quyền giải quyết; ban hành 26 công văn chuyển đơn đến các đơn vị có thẩm quyền giải quyết; đến nay đã có 24/26 đơn có văn bản trả lời, 02 đơn đang được các đơn vị liên quan giải quyết theo quy định. 
 
Cùng với việc tiếp nhận đơn, thư của công dân, hằng năm cử tri trên địa bàn quận đã gửi các ý kiến, kiến nghị đến cơ quan dân cử về mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 12/2023, HĐND quận nhận được 328 kiến nghị cử tri. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND quận đã giao bộ phận tham mưu, giúp việc tổng hợp xem xét kỹ lưỡng và chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đến nay, các cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết được 300/328 kiến nghị đạt tỷ lệ 91,46%. 
 
Những vụ việc của cử tri, người dân được giải quyết dứt điểm ghi nhận sự quan tâm của đại biểu dân cử. Qua đó khẳng định hoạt động tiếp công dân, tiếp xúc cử tri được Thường trực HĐND quận Tây Hồ cũng như các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND quận hết sức chú trọng quan tâm, dành nhiều tâm sức để lắng nghe, chia sẻ, giải quyết vì dân.

Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t