Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị gắn với kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô, 70 năm Giải phóng Ứng Hòa (22:27 14/06/2024)


HNP - Ngày 14/6, Huyện ủy Ứng Hoà tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; sơ kết 03 năm thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Đề án số 07-ĐA/HU của Huyện ủy Ứng Hoà về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ huyện Ứng Hòa trong tình hình mới. 

Lãnh đạo Huyện trao khen thưởng cho các tập thể tại Hội nghị


6 tháng đầu năm 2024, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị huyện Ứng Hoà tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở; chủ động thực hiện chủ đề công tác năm 2024 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.
 
Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Theo đó, đã kết nạp 159 đảng viên mới (đạt 85,9% chỉ tiêu Thành phố giao), chuyển đảng chính thức 63 đồng chí, trao tặng Huy hiệu Đảng cho 284 đảng viên, cấp phát 110 thẻ đảng. Bên cạnh đó, cũng tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát, trong 6 tháng, các cấp ủy Đảng đã tổ chức kiểm tra 19 tổ chức Đảng, 07 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 20 tổ chức đảng và 25 đảng viên...
 
Thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Đề án số 07-ĐA/HU của Huyện ủy Ứng Hoà về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ huyện Ứng Hòa trong tình hình mới trong những năm qua từ nhận thức cho đến công tác tổ chức, điều hành, nội dung sinh hoạt chi bộ, phân công nhiệm vụ cho đảng viên, công tác đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới đổỉ với các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên các cấp, .... đối với các chi bộ thuộc Đảng bộ huyện đã được nâng lên, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu Đề án đề ra.
 
Các chi bộ thực hiện nghiêm túc nề nếp, chế độ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng 01 lần, thời gian sinh hoạt chi bộ được thống nhất trong 01 ngày/tháng (không quá ngày mồng 10 hàng tháng và chỉ thay đổi khi có lý do đột xuất). Hằng năm, các chi bộ xây dựng kế hoạch chuyên đề, báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp theo dõi, chỉ đạo. Qua kiểm tra sổ Nghị quyết của các chi bộ cho thấy, việc điều hành sinh hoạt chi bộ đã được nâng lên, đảm bảo đầy đủ nội dung, các bước theo quy trình, quy định. Diễn biến, nội dung sinh hoạt, ý kiến thảo luận, góp ý của đảng viên được ghi chép đầy đủ, chính xác trong sổ ghi biên bản theo mẫu thống nhất và được quản lý, lưu trữ theo quy định cùa Đảng. Trong buổi sinh hoạt, dành nhiều thời gian cho phần thảo luận, tạo điều kiện để từng đảng viên được phát biểu ý kiến…
 
Việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hằng quý, tháng, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng lịch dự sinh hoạt chi bộ với thôn, tổ dân phố, chú trọng đến các chi bộ khó khăn, chi bộ có vấn đề cần quan tâm củng cố để định hướng các nội dung sinh hoạt quan trọng, mang tính thời sự, nổi cồm tại địa phương, tìm ra giải pháp khắc phục kịp thời…
 
Các tập thể được khen thưởng tại Hội nghị
 
6 tháng cuối năm 2024, Huyện ủy Ứng Hòa đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, trong đó: Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Huyện ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025...; Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, của Thành phố và của Huyện gắn với kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10); 70 năm Giải phóng Ứng Hòa và chiến thắng khu Cháy (25/7)...
 
Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tổ chức xây dựng Đảng; chỉ đạo triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch năm 2024 bảo đảm nội dung, chất lượng, tiến độ; chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ công tác dân vận; nhất là dân vận chính quyền; thực hiện tốt công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, hiệu quả hoạt động của MTTQ, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở…
 
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2024 của Thành phố, Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ, tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, nhất là cải cách hành chính, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án, giải ngân vốn đầu tư công, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý và xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng...; Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hòa và Hội LHTN Việt Nam huyện Ứng Hòa nhiệm kỳ 2024 - 2029; xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các nội dung tổ chức Đại hội đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
 
Về thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Trung ương, Thành ủy, Huyện ủy về công tác sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đến các tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ; Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phù hợp với tình hình thực tiễn của từng loại hình chi bộ trong tình hình mới...

Hoàng Điệp


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t