Đảng bộ quận Hà Đông: 100% chi bộ thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ (22:12 14/06/2024)


HNP - Chiều 14/6, Quận ủy Hà Đông tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 06/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới”. 

Quang cảnh Hội nghị


Trong 3 năm qua, triển khai thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU, các cấp ủy Đảng thuộc quận Hà Đông luôn quan tâm, sâu sát trong việc quán triệt, triển khai, định hướng nội dung sinh hoạt cho các chi bộ. 100% chi bộ đã nghiêm túc thực hiện chế độ sinh hoạt định kỳ hằng tháng; thực hiện đầy đủ nội dung, đúng quy trình các bước tổ chức sinh hoạt chi bộ. 
 
Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng đều bảo đảm mục tiêu của Đề án số 11-ĐA/TU; 100% đảng viên đang công tác được phân công nhiệm vụ cụ thể. 100% chi ủy viên chi bộ được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đảng; cập nhật kiến thức mới; 100% bí thư chi bộ được bồi dưỡng kỹ năng tổ chức, điều hành sinh hoạt chi bộ. Chất lượng chi ủy chi bộ ngày càng được nâng cao. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề được định hướng, lựa chọn nội dung có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tế.
 
Các tập thể tiêu biểu được Quận ủy biểu dương khen thưởng
 
Việc triển khai Đề án số 11-ĐA/TU, Kế hoạch số 84-KH/QU của Ban Thường vụ Quận ủy Hà Đông về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã được các cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm thực hiện có nhiều chuyển biến thực chất, đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên về vị trí, vai trò của công tác sinh hoạt chi bộ, nhất là việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chỉ bộ gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.
 
Bên cạnh kết quả đạt được, Quận ủy Hà Đông cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU. Đó là, nội dung, hình thức, chất lượng sinh hoạt các chi bộ còn chưa đồng đều giữa các địa phương, giữa các đảng bộ và giữa các loại hình tổ chức cơ sở Đảng. Nội dung sinh hoạt chi bộ, ghi chép biên bản hội nghị sinh hoạt chi bộ có nơi còn sơ sài; việc sinh hoạt chi bộ trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp đa số còn nặng về công tác chuyên môn.
 
Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề chưa nhiều, nhất là trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh trong việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình; có đảng viên vắng mặt nhiều kỳ sinh hoạt không có lý do chính đáng, phải xóa tên khỏi danh sách đảng viên. Việc lựa chọn các chi bộ sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề để làm điểm chỉ đạo, rút kinh nghiệm tổ chức sinh hoạt ở một số đơn vị chưa thực hiện đầy đủ.
 
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hà Đông Nguyễn Văn Trường phát biểu tại Hội nghị
 
Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án số 11-ĐA/TU, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Văn Trường cho biết, Quận ủy Hà Đông sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng cơ sở quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; hướng dẫn các đề án, quy định về sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục bám sát mục tiêu, giải pháp nhiệm vụ của Đề án số 11-ĐA/TU để chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng triển khai thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. 
 
Quận ủy Hà Đông cũng tiếp tục chỉ đạo thực hiện thường xuyên Quy định số 09-QĐ/TU, ngày 24/10/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Một số vấn đề về công tác quản lý đảng viên; rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội”; Đề án số 20-ĐA/TU, ngày 24/10/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội”.
 
Các tập thể tiêu biểu được Quận ủy biểu dương khen thưởng
 
Bên cạnh đó, Quận ủy Hà Đông sẽ tiếp tục chỉ đạo cấp ủy cơ sở thường xuyên kiện toàn, bồi dưỡng tập huấn, nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cấp ủy viên, nhất là bí thư chi bộ; bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quan tâm những chi bộ tổ dân phố có đông đảng viên. Tạo điều kiện trang bị đầy đủ hệ thống sổ sách, tài liệu của chi bộ bảo đảm bảo thống nhất, khoa học, đúng quy định. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đánh giá, công nhận mô hình “Chi bộ bốn tốt” đối với chi bộ cơ sở trực thuộc Quận ủy và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, bảo đảm thực hiện đồng thời với đánh giá chất lượng tổ chức Đảng hằng năm.
 
Nhân dịp này, Quận ủy Hà Đông đã tặng giấy khen cho 30 tập thể, cá nhân đạt thành tích trong thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t