Huyện Phúc Thọ sơ kết 3 năm thực hiện Đề án 11 (17:10 14/06/2024)


HNP - Sáng 14/6, Huyện ủy Phúc Thọ tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Đề án 11-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (Đề án 11), Đề án số 13-ĐA/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Phúc Thọ về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ trong tình hình mới.

Quang cảnh hội nghị


Trong 3 năm triển khai Đề án 11 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, huyện Phúc Thọ đã tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Phối hợp cùng các cơ quan tham mưu xây dựng, ban hành 29 văn bản để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Đề án 11.
 
Đến nay, việc thực hiện Đề án 11 đã tạo bước chuyển sâu sắc, rõ nét, hiệu quả về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị huyện, đảm bảo phương châm 5 rõ “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”; gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, tích cực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu.
 
Nhờ sự lãnh đạo chặt chẽ của Huyện ủy, sự nỗ lực của các cấp ủy, chi bộ và sự tham gia tích cực của đảng viên, việc triển khai thực hiện Đề án số 11 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra; Chất lượng sinh hoạt Chi bộ được nâng cao rõ rệt, 100% chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt thường kỳ hằng tháng và sinh hoạt chuyên đề theo quy định; 100% chi bộ thực hiện đầy đủ nội dung, đúng quy trình các bước tổ chức sinh hoạt chi bộ. Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng đạt bình quân từ 90% trở lên. 100% đảng viên đang công tác được chi bộ phân công nhiệm vụ cụ thể thực hiện nghị quyết, kết luận hằng năm của chi bộ hoặc nghị quyết, kết luận chuyên đề.
 
Các đại biểu dự hội nghị
 
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phúc Thọ Đoàn Tuấn Anh cho biết, trong những năm qua, đặc biệt là từ khi triển khai thực hiện Đề án số 11 của Ban Thường vụ Thành ủy và Đề án số 13 của Ban Thường vụ Huyện ủy, công tác tổ chức sinh hoạt chi bộ được đổi mới về nội dung, hình thức, chuyển biến tích cực về chất lượng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ huyện Phúc Thọ ngày càng trong sạch, vững mạnh.
 
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 11, Huyện ủy Phúc Thọ đề nghị Thành ủy Hà Nội sớm ban hành cuốn sách cẩm nang công tác tổ chức xây dựng đảng để đội ngũ bí thư chi bộ sử dụng tra cứu, áp dụng thực tế trong quá trình công tác về lĩnh vực tổ chức xây dựng đảng, đặc biệt là công tác nâng cao chất lượng chi bộ trong tình hình mới.

Phùng Trà


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t