Ông Nguyễn Sỹ Đoàn giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân khóa VI (17:10 14/06/2024)


HNP - Trong 2 ngày 13-14/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Thanh Xuân tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029, với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”.

Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”


Tham dự Đại hội có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Phạm Anh Tuấn… cùng 150 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận.
 
Trong nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân đến cơ sở đã chủ động xây dựng và thực hiện hiệu quả các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chương trình thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam. Đặc biệt là các chương trình toàn khóa Quận ủy Thanh Xuân và 5 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân khóa lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024. Với phương châm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xác định “ở đâu có đoàn kết ở đó có sức mạnh" và "đồng thuận xã hội bắt đầu từ thực hiện dân chủ ở cơ sở" là kim chỉ nam cho 5 chương trình hành động của cả nhiệm kỳ. Công tác nắm tình hình dư luận Nhân dân được chú trọng. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi, xây dựng phong trào, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 
 
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ
 
Bám sát nhiệm vụ chính trị của quận, tổ chức quán triệt, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về các quan điểm, chủ trương của Đảng về “phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh ”. Vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội.
 
Trong nhiệm kỳ đã duy trì, nhân rộng, xây dựng được 104 mô hình, điển hình tiêu biểu, 350 tổ tự quản, một số mô hình tiêu biểu như: Mô hình tổ liên gia an ninh trật tự - an toàn xã hội; mô hình con đường bích họa trong trật tự văn minh đô thị…
 
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đã tạo sự quan tâm, hưởng ứng của người dân và có sức lan tỏa. Thực hiện cuộc vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” với phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, đến nay quận đã vận động được được trên 11,7 tỷ đồng; vận động ủng hộ 11,8 tỷ đồng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” - 03 năm liền (2019, 2020, 2021) được Thành phố tặng bằng khen; xây dựng và sửa chữa 57 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại quận và các địa phương khác.
 
Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội
 
Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ quận đến cơ sở đã chủ động, tích cực, trách nhiệm cùng các cấp, các ngành thực hiện nhiệm vụ cấp bách của công tác phòng chống dịch Covid -19 và hỗ trợ Nhân dân, đã vận động ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid -19 với tổng số tiền là 16,7 tỷ đồng. Nhiều hoạt động sáng tạo do mặt trận và các tổ chức thành viên triển khai để kịp thời hỗ trợ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn quận như: Mô hình gian hàng 0 đồng, chuyến xe 0 đồng, chốt xanh an toàn...
 
Công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp quận Thanh Xuân được triển khai hiệu quả và gắn với yêu cầu, nhiệm vụ bám sát tình hình thực tiễn trong từng giai đoạn. Nội dung giám sát tập trung vào các lĩnh vực nóng được cử tri quan tâm và các vấn đề dân sinh bức xúc. 
 
Vai trò, trách nhiệm của MTTQ quận và cơ sở được thể hiện rõ nét trong việc tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn Thành phố; phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cùng cấp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và Nhân dân, các hội nghị phản biện xã hội với nhiều ý kiến sắc sảo, sâu sắc. 
 
Đặc biệt, trong năm 2023 MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân đã khẳng định được vai trò là trung tâm quy tụ, tập hợp đoàn kết khi đảm nhận một công việc rất khó - chưa có tiền lệ. Đó chính là tiếp nhận, quản lý, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện với tổng số tiền trên 130 tỷ đồng đến các nạn nhân vụ cháy xảy ra vào ngày 12/9/2023 trên địa bàn phường Khương Đình... 
 
Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai phát biểu tại Đại hội
 
Nhất trí với các mục tiêu tổng quát cùng 02 khâu đột phá, 07 chỉ tiêu, 06 nội dung chương trình hành động trong báo cáo chính trị trình đại hội, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai đề nghị MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân nhiệm kỳ 2024-2029  phát huy thành tích, bài học kinh nghiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 
 
Trong đó, Hệ thống Mặt trận Tổ quốc từ quận đến cơ sở phải luôn bám sát vào nhiệm vụ chính trị của quận, địa phương, đơn vị; tích cực, chủ động, đổi mới nâng cao chất lượng, nội dung, phương thức hoạt động gắn với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo; nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, làm tốt công tác vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; phát huy vai trò, vị trí của Mặt trận trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng.
 
Cùng đó, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", các phong trào "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng xuất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế" do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, gắn với thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với việc thực hiện tốt 02 bộ quy tắc ứng xử của UBND thành phố Hà Nội bằng những hoạt động cụ thể, theo hướng thiết thực, hiệu quả. 
 
Thực hiện tốt việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng và định hướng dư luận xã hội, kịp thời phản ánh các ý kiến, kiến nghị của nhân dân đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; làm tốt công tác tuyên truyền vận động đồng bào các tôn giáo, các chức sắc tôn giáo hoạt động theo hướng tuân thủ pháp luật, sống “Tốt đời đẹp đạo”, góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc...
 
“Ngay sau Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận hoàn thành, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khẩn trương triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo. Đặc biệt tập trung xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa các chỉ tiêu chủ yếu mà Đại hội sẽ thông qua và tổ chức thực hiện bảo đảm phù hợp với đối tượng, hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, coi trọng chất lượng, hiệu quả”, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai nhấn mạnh.
 
Đại hội đã hiệp thương, cử 50 đại biểu tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029; ông Nguyễn Sỹ Đoàn giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân khóa VI.

Hoàng Điệp


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t