Long Biên: Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ phù hợp với loại hình tổ chức đảng (15:19 14/06/2024)


HNP - Sáng 14/6, Quận ủy Long Biên tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới”.

Bí thư Quận ủy Long Biên Đường Hoài Nam khen thưởng cho các tập thể


Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Long Biên Đường Hoài Nam; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ngô Mạnh Điềm; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy…
 
Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, ngay sau khi Thành ủy ban hành Đề án số 11-ĐA/TU, Ban Thường vụ Quận ủy đã chủ động xây dựng, ban hành Kế hoạch số 108-KH/QU triển khai đến toàn thể cán bộ chủ chốt, cấp ủy chi bộ ở cơ sở để tổ chức thực hiện. Kế hoạch đã xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu, lộ trình, trách nhiệm thực hiện của các tổ chức, cá nhân liên quan.
 
Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Long Biên Vũ Thị Thân báo cáo tại Hội nghị
 
Sau khi triển khai Kế hoạch của Quận ủy, một loạt các văn bản liên quan đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với tình hình thực tiễn của quận Long Biên. Đặc biệt là việc sửa đổi, thay thế Hướng dẫn số 10-HD/QU ngày 16/10/2017 của Quận ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Hướng dẫn mới của Quận ủy đã cụ thể hóa các bước trình tự tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chi bộ chuyên đề; cách thức ghi chép biên bản họp chi bộ…
 
Điểm mới quan trọng trong Hướng dẫn là định hướng các nội dung sinh hoạt chuyên đề đối với các loại hình chi bộ Đảng. Mỗi loại hình chi bộ Đảng có tính chất, đặc điểm khác nhau, do vậy việc định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho các cấp ủy cơ sở Đảng xem xét, chỉ đạo các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề phù hợp với điều kiện thực tế ở cơ sở. 
 
Bí thư Đảng ủy phường Việt Hưng Đinh Quang Luận tham luận tại Hội nghị
 
Ngoài ra, Hướng dẫn mới của Quận ủy cũng đã hướng dẫn thời gian sinh hoạt Đảng phù hợp với các chi bộ có ít đảng viên. Thực tế cho thấy, có chi bộ chỉ có 3 đảng viên hoặc có dưới 9 đảng viên. Tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ phải đạt 90 phút theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTƯ của Ban Tổ chức Trung ương sẽ không phù hợp với thực tiễn. Do vậy, trên cơ sở định hướng của Thành ủy Hà Nội, Quận ủy đã hướng dẫn thời gian sinh hoạt phù hợp hơn với các chi bộ có ít đảng viên.
 
Trước khi Đề án số 11-ĐA/TU của Thành ủy Hà Nội được triển khai, Ban Thường vụ Quận ủy đã sửa đổi, ban hành Quy định 239-QĐ/QU ngày 26/7/2021 về “nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Quận ủy viên được phân công phụ trách, theo dõi cơ sở đảng, thuộc Đảng bộ quận Long Biên, nhiệm kỳ 2020-2025”. Theo đó, quy định các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy phụ trách, Quận ủy viên theo dõi cơ sở đảng có trách nhiệm “ít nhất mỗi quý một lần” dự sinh hoạt với chi bộ được phân công phụ trách hoặc theo dõi. 
 
Bí thư Quận ủy Long Biên Đường Hoài Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Long Biên Đường Hoài Nam đề nghị cấp ủy các cấp tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là Đề án số 11-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. 
 
Trong đó, chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.  
 
Bí thư Quận ủy Long Biên Đường Hoài Nam cùng Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ngô Mạnh Điềm khen thưởng cho các tập thể
 
Đồng thời, duy trì nề nếp sinh hoạt chi bộ thường kỳ hằng tháng, sinh hoạt chi bộ chuyên đề mỗi quý 1 lần. Tiếp tục chủ động, tích cực đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cho phù hợp theo loại hình tổ chức Đảng. Giữ gìn nghiêm các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, coi trọng công tác tự phê bình và phê bình, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ. 
 
Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, kinh nghiệm, kỹ năng công tác xây dựng Đảng và cập nhật những kiến thức mới cho các cấp ủy viên, nhất là bí thư chi bộ. Trong đó, định kỳ đánh giá, sơ kết, rút kinh nghiệm về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những điển hình tiên tiến và nhắc nhở, uốn nắn những nơi chưa thực hiện tốt nội dung này.
 
Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cùng Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Long Biên Vũ Thị Thân khen thưởng cho các tập thể
 
Nhân dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên khen thưởng 34 đơn vị có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Phạm Linh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t