HĐND quận Tây Hồ: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động (20:00 23/02/2024)


HNP - Năm 2023, HĐND quận Tây Hồ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, phối hợp cùng các tổ chức trong hệ thống chính trị quận triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm theo đúng tinh thần chủ đề công tác năm 2023 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Năm 2023 HĐND quận Tây Hồ đã tổ chức thành công 04 kỳ họp


Ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND quận đã sớm triển khai Chương trình công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Văn phòng HĐND và UBND quận; Kế hoạch thi đua trong hoạt động của HĐND. Các Ban và các Tổ đại biểu cũng rất chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác trọng tâm.
 
Năm 2023 tiếp tục đánh dấu công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND của quận được đổi mới, tổ chức bài bản, khoa học. Theo đó, trong năm qua, HĐND quận đã tổ chức thành công 04 kỳ họp (02 kỳ họp thường lệ và 02 kỳ họp chuyên đề), ban hành 36 Nghị quyết để làm cơ sở cho UBND quận và các đơn vị kịp thời triển khai các nhiệm vụ của quận. 
 
Với tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, HĐND quận đã giành nhiều thời gian để các đại biểu phát biểu, thảo luận tại hội trường và tham gia các nội dung chất vấn nhằm phát huy kinh nghiệm, trí tuệ của các đại biểu, lan tỏa không khí dân chủ, công khai để hoạt động của HĐND hiệu quả hơn. Tại 02 kỳ họp thường lệ, HĐND quận đều giành 01 buổi để tổ chức phiên chất vấn đối với lãnh đạo UBND và các thành viên UBND, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị và chủ tịch phường về những vấn đề cử tri quan tâm. Nội dung chất vấn là những lĩnh vực quan trọng, cấp thiết, liên quan đến phát triển quận, đời sống dân sinh được phản ánh qua các ý kiến, kiến nghị của cử tri như: Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị, thực hiện các kết luận thanh tra, thực hiện các Đề án phát triển kinh tế, việc thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng của quận, hiện Đề án phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng phường văn hóa, phường đạt chuẩn văn minh đô thị; tái chất vấn kết quả thực hiện một số nội dung nghị quyết, kết luận chất vấn của HĐND quận nhưng tiến độ còn chậm, chưa hiệu quả. 
 
Đại biểu HĐND quận tham gia chất vấn tại các kỳ họp
 
Đặc biệt, tại 02 kỳ họp thường lệ, thường trực HĐND quận đã tổ chức kỳ họp trực tuyến kết nối tới điểm cầu 08 phường tại các phiên khai mạc và chất vấn để đông đảo cử tri được tham dự kỳ họp, thực hiện giám sát trực tiếp đối với hoạt động của HĐND cũng như từng đại biểu dân bầu, nhất là theo dõi, có ý kiến phản hồi trực tiếp với những nội dung thảo luận, chất vấn tại kỳ họp. Nội dung chất vấn, phần tranh luận của đại biểu và kết luận của Chủ tọa được cử tri đánh giá cao; đại diện chính quyền, đơn vị trao đổi, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đặc biệt nhấn mạnh đến việc xác định các nhiệm vụ trọng tâm, thời gian, tiến độ để hoàn thành công việc. 
 
Một trong những điểm nhấn nổi bật của HĐND quận Tây Hồ năm qua chính là công tác giám sát, điển hình là việc tổ chức giám sát chuyên đề. Theo đó, căn cứ yêu cầu và chỉ tiêu Kế hoạch của Đề án 15-ĐA/TU, cùng với các nội dung giám sát thường xuyên, giám sát tại các kỳ họp, năm 2023 HĐND quận Tây Hồ đã tổ chức giám sát chuyên đề 2 nội dung, Thường trực HĐND quận giám sát chuyên đề 3 nội dung và tổ chức 1 phiên giải trình, Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội giám sát 4 nội dung/Ban; các Tổ đại biểu HĐND quận đều giám sát ít nhất 2 nội dung và 1 tiếp xúc cử tri chuyên đề. Nội dung, chương trình giám sát, khảo sát đã bám sát thực tiễn, liên quan đến các vấn đề dân sinh bức xúc; phương thức giám sát, khảo sát đã có sự linh hoạt, đổi mới theo hướng thiết thực và hiệu quả.
 
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp
 
Bên cạnh đó, HĐND quận đã giám sát có hiệu quả việc giải quyết khiếu nại tố cáo. Theo đó, các kiến nghị của cử tri đều được các Thường trực HĐND quận tổng hợp đầy đủ để trình tại kỳ họp. Tại các kỳ họp thường lệ, HĐND quận đều ban hành nghị quyết về việc giải quyết khiếu nại tố cáo. Đồng thời, cứ 2 tháng một lần, Thường trực HĐND quận phối hợp với UBND quận rà soát, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị đã góp phần nâng cao tỷ lệ giải quyết kiến nghị cử tri. Đáng chú ý, thông qua giải quyết khiếu nại tố cáo đã xử lý được nhiều nội dung là những kiến nghị lâu năm, hòa giải thành những tranh chấp kéo dài trong dân hàng chục năm. 
 
Xác định năm 2024 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm bứt phá để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, HĐND quận đã xây dựng chương trình công tác năm 2024 của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND và UBND quận. Trong đó, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của quận và chủ đề công tác “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” của toàn Thành phố... để tổ chức triển khai thực hiện với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ kết quả” kết hợp với việc “khen, chê” rõ ràng tạo động lực thúc đầy tinh thần thi đua của HĐND quận ngay từ những ngày đầu năm.

Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t