Huyện Thạch Thất: Hoạt động của HĐND góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển (14:20 24/02/2024)


HNP - Với vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở địa phương, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND huyện Thạch Thất đã quyết nghị nhiều chủ trương quan trọng về phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và công tác an sinh xã hội. Các nghị quyết của HĐND là cơ sở để các cấp, các ngành trên địa bàn huyện chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Năm 2023 HĐND huyện đã tổ chức thành công 05 kỳ họp


Năm 2023, huyện Thạch Thất đã đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 18/19 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động sản xuất kinh doanh duy trì đà phục hồi và phát triển, kinh tế ước đạt mức tăng trưởng khá. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt mức dự toán được Thành phố giao (đạt 127% dự toán Thành phố giao), tăng 9% so với năm 2022. Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công đạt kết quả tích cực, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ước đạt trên 95%. Quản lý nhà nước trên các lĩnh vực phát triển kinh tế được duy trì, đạt nhiều kết quả. Các lĩnh vực văn hóa - giáo dục - y tế tiếp tục được quan tâm và có nhiều tiến bộ. Trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn được tăng cường và đảm bảo, an sinh xã hội được quan tâm thường xuyên, thực hiện kịp thời...
 
Trong những thành tích chung đó, có sự đóng góp quan trọng của HĐND và từng đại biểu HĐND huyện. Năm 2023, Huyện ủy Thạch Thất tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Đề án số 15-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội”; Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ Đại biểu HĐND và đại biểu HĐND”; hoạt động của HĐND huyện tiếp tục được đổi mới, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định. Việc tổ chức kỳ họp có nhiều cải tiến, đổi mới theo hướng đi vào thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng của huyện. 
 
Từ đầu năm đến nay, HĐND huyện đã tổ chức thành công 5 kỳ họp; trong đó gồm 02 kỳ họp thường kỳ và 03 kỳ họp chuyên đề. Trước mỗi kỳ họp Thường trực HĐND huyện đều tổ chức hội nghị để lắng nghe, thảo luận đề xuất của UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các ban HĐND huyện và các cơ quan tư pháp về nội dung trọng tâm, cần thiết trình tại kỳ họp trước khi xin ý kiến lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, nhất là những vấn đề quan trọng như: Định hướng phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; quy hoạch phát triển đô thị, các chủ trương, chính sách phát triển cụm công nghiệp, về đầu tư công trung hạn, về các chính sách bảo đảm an sinh xã hội... Thường trực HĐND huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xây dựng kế hoạch tổ chức cho đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri để đại biểu báo cáo với cử tri kết quả hoạt động của HĐND, UBND huyện; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị của nhân dân, giúp cho đại biểu HĐND đóng góp xây dựng nghị quyết đúng pháp luật và bảo đảm sâu sát hơn, phù hợp hơn với thực tiễn cuộc sống, nhất là những nghị quyết liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của người dân.
 
Các nghị quyết do HĐND huyện ban hành luôn sát tình hình thực tiễn của địa phương, mang tính khả thi cao đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của cử tri, thật sự đi vào đời sống nhân dân. Qua đó đã góp phần thúc đẩy kinh tế của huyện phát triển, giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, giữ vững quốc phòng an ninh, cải thiện và từng bước nâng cao đời sống của nhân dân trong huyện.
 
Quang cảnh phiên giải trình của Thường trực HĐND huyện về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường 
 
Hoạt động giám sát của HĐND huyện chuyển biến tích cực, nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của HĐND huyện Thạch Thất về Chương trình giám sát của HĐND huyện Thạch Thất năm 2023, ngoài giám sát thường xuyên tại kỳ họp và giám sát qua nghiên cứu xem xét các báo cáo. Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện đã xây dựng kế hoạch và tổ chức 17 cuộc giám sát chuyên đề, khảo sát tại 108 lượt cơ quan, đơn vị. Trong đó, nổi bật là một số nội dung: hoàn thiện, điều chỉnh các đề án dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện; Giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện Nghị quyết 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XV và Kế hoạch số 11a/KH-HĐND ngày 30/6/2022 của Thường trực HĐND huyện về thực hiện Đề án số 15-ĐA/HU ngày 16/6/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy tại các xã, thị trấn; Giám sát chuyên đề công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện; kết quả thực hiện công tác quản lý sử dụng ngân sách, tài sản công tại các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS năm 2022 và 06 tháng đầu năm 2023; Giám sát việc thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; công tác giảm nghèo, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2023; Giám sát việc thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư của công dân trên địa bàn huyện năm 2023; giám sát công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện Thạch Thất...
 
Sau giám sát, khảo sát Thường trực HĐND, các Ban HĐND Huyện đã ban hành Thông báo kết luận, đề nghị UBND Huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới. 
 
Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện thường xuyên, không để xảy ra tình trạng tồn đọng đơn, thư khiếu nại, tố cáo, hạn chế được tình trạng khiếu nại đông người, kéo dài. Ý thức, nhận thức cũng như trách nhiệm của từng đại biểu HĐND huyện ngày càng được nâng cao, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong các hoạt động và thực hiện tốt vai trò của người đại biểu dân cử…
 
Năm 2024, phát huy những kết quả đã đạt được, HĐND Huyện sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức các chương trình, kế hoạch hoạt động; cải tiến công tác tổ chức kỳ họp, đổi mới việc xây dựng, ban hành nghị quyết trình kỳ họp; chú trọng chất lượng hoạt động giám sát chuyên đề; thực hiện ngày càng hiệu quả hơn công tác tiếp xúc cử tri theo hướng tăng cường tiếp xúc theo chuyên đề; thực hiện tốt việc tiếp công dân và tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân… để HĐND huyện nói chung và mỗi đại biểu HĐND huyện nói riêng thực sự là nơi gửi gắm niềm tin của mỗi cử tri trong huyện.

Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t