Hà Đông tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU của Thành ủy (14:59 03/08/2022)


HNP - Sáng 3/8, Quận ủy Hà Đông tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU ngày 03/10/2012 của Thành ủy Hà Nội về tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn Thành phố.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị


Theo đó, năm 2012, ngay sau khi Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị 11-CT/TU về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố Hà Nội, Quận ủy Hà Đông đã ban hành Nghị quyết số 07B-NQ/QU về sửa đổi, bổ sung một số quy định về thực hiện việc cưới trong Chương trình 06-CTr/QU cho phù hợp. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các quy định Chỉ thị số 11-CT/TU, Chương trình 06-CTr/QU gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Kết luận Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, quy tắc ứng xử, quy ước tổ dân phố…, việc thực hiện việc cưới theo nếp sống văn hóa đã có sự chuyển biến rõ nét. 
 
Sau khi triển khai thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU của Thành ủy, tỷ lệ đám cưới thực hiện theo nếp sống văn hóa hàng năm đều tăng, riêng năm 2021 đạt 100%. Phần lớn các đám cưới đều thực hiện văn minh, lành mạnh, tiết kiệm, theo đúng tinh thần Chỉ thị 11-CT/TU của Thành ủy, Chương trình 06-CTr/QU của Quận ủy. 
 
Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận biểu dương các kết quả các cấp, các ngành đã thực hiện được trong thời gian qua, đồng thời, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ Quận tới cơ sở cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tiếp tục phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong duy trì thực hiện các nội dung của Chương trình 06 của Quận ủy, Chỉ thị 11-CT/TU của Thành ủy gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức để người dân thấy được ý nghĩa của việc thực hiện việc cưới, việc tang theo nếp sống văn hóa; Tiếp tục đưa nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vào công tác thi đua khen thưởng hàng năm; Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, ngăn ngừa và nghiêm khắc xử lý những hành vi vi phạm nếp sống văn minh, trái với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, cương quyết xử lý kỷ luật đối với những trường hợp là cán bộ, đảng viên vi phạm Chỉ thị số 11-CT/TU, Chương trình 06-CTr/QU.
 
Nhân dịp này, Quận ủy Hà Đông đã khen thưởng cho 19 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội về tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn Thành phố.

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t