Gia Lâm: Tọa đàm nâng cao chất lượng Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng (20:21 01/08/2022)


HNP - Ngày 1/8, Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm tổ chức Hội nghị toạ đàm nâng cao chất lượng hoạt động Ban Thanh tra nhân dân (TTND), Ban giám sát đầu tư cộng đồng (GSĐTCĐ) trên địa bàn huyện.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hoàng Anh Tú phát biểu tại buổi tọa đàm


Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những hạn chế, vướng mắc và chia sẻ những kinh nghiệm hay trong hoạt động TTND và GSĐTCĐ. Theo đó, nhìn chung, hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCĐ đã phát huy chức năng giám sát, phản biện của mặt trận các cấp trên địa bàn, hạn chế các hiện tượng tiêu cực, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong quá trình hoạt động Ban TTND, Ban GSĐTCĐ đã tranh thủ sự lãnh đạo, tạo điều kiện của Cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận đã bám sát vào chương trình công tác, chức năng nhiệm vụ được thể hiện rõ nét trong giám sát; vai trò của thành viên Ban TTND, Ban GSĐTCĐ được phát huy, thực hiện tốt chức năng giám sát các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh ở cộng đồng dân cư từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ và nhân dân đóng góp, qua đó, đã phát hiện nhiều công trình có biểu hiện vi phạm, đã có ý kiến, kiến nghị đến các chủ đầu tư, chủ dự án, nhà thầu để khắc phục. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng nêu lên những khó khăn thực tế khi triển khai thực hiện giám sát, phản biện xã hội như: kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm giám sát các công trình công cộng ở các xã, thị trấn còn hạn chế; sự quan tâm của các cấp các ngành đối với các hoạt động này còn hạn chế; nguồn kinh phí phân bổ cho hoạt động của các Ban TTND, Ban GSĐTCĐ còn ít... 
 
Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Học và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm Hoàng Anh Tú đã tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng thời, đề nghị các xã, thị trấn tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội; quan tâm và đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát, phản biện; công tác giám sát, phản biện cần có sự phối hợp, tránh chồng chéo về nội dung và thời gian; tập trung giám sát những vấn đề mà Nhân dân đang quan tâm, bức xúc..Đồng thời, yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền phối hợp tạo điều kiện để Mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t