Quận Ba Đình triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp (13:44 16/08/2019)


HNP - Sáng 16/8, Quận ủy Ba Đình tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXVI của Đảng bộ quận.

Toàn cảnh hội nghị


Tham gia Hội nghị có lãnh đạo các Đảng bộ, tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc và Đảng ủy 14 phường thuộc Đảng bộ quận. Tại Hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương đã giới thiệu các nội dung cơ bản, kết quả quan trọng của Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
 
Về công tác tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXVI của Đảng bộ quận Ba Đình, Quận ủy đặt mục tiêu công tác tổ chức phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc... Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, cấp ủy các cấp phải lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung xử lý kịp thời, hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật