HNP - Nhằm tiếp tục đổi mới lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ và giải quyết TTHC, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm với nhiệm vụ chuyên môn; tinh thần phục vụ nhân dân, thái độ ứng xử, tác phong, UBND huyện Thường Tín vừa có Kế hoạch số 92/KH-UBND để triển khai thực hiện.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 21/4, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND về tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn quận.

Xem chi tiết...

HNP - Để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, chủ động trong công tác phòng, chống và ngăn chặn kịp thời, không để dịch bệnh lây lan, hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi, UBND huyện Mỹ Đức vừa có Công văn số 500/CV-UBND để triển khai thực hiện.

Xem chi tiết...

HNP - UBND huyện Sóc Sơn vừa có kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động phục vụ kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017), 131 năm Ngày quốc tế lao động (01/5/1886-01/5/2017), 63 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2017), 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017); 106 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 21/4, UBND quận Hoàn Kiếm ban hành kế hoạch số 84/KH-UBND về triển khai thực hiện “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội” tại quận Hoàn Kiếm.

Xem chi tiết...

HNP - Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã đạt được những kết quả tích cực, phát huy được truyền thống hiếu học, tạo phong trào khuyến học sâu rộng và phát huy được vai trò nòng cốt của Hội khuyến học các cấp.

Xem chi tiết...

HNP - Để chủ động thực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên vừa xây dựng và triển khai Chỉ thị số 27-CT/HU để lãnh đạo, chỉ đạo công tác này.

Xem chi tiết...

HNP - Nhằm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 4, Khóa XII về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”, trong thời gian qua, huyện Thường Tín đã có nhiều giải pháp để tổ chức, thực hiện.

Xem chi tiết...

HNP - UBND huyện Thạch Thất vừa ban hành Công văn số 696/UBND-KT báo cáo việc kiểm tra, xử lý việc treo băng rôn quảng cáo bán cao hổ - hổ đông lạnh tại xã Thạch Xá.

Xem chi tiết...

HNP - UBND quận Long Biên vừa ban hành kế hoạch số 148/KH-UBND về phòng, chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2017-2018, nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá và gây dựng mô hình “Môi trường không khói thuốc” trên địa bàn quận.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem