HNP - Ngày 23/5, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây có Văn bản số 62/CĐCĐHT-TCHC về việc tuyển dụng viên chức năm 2022 làm việc tại trường.

Xem chi tiết...

HNP - Được sự phê duyệt của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế triển khai tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2021 vào Cơ quan Tổng cục Thuế và 63 Cục Thuế tỉnh, thành phố. Chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển; chỉ tiêu tuyển dụng; nội dung thi và hình thức thi, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển được đăng trên website của Tổng cục Thuế (www.gdt.gov.vn), của Cục Thuế TP Hà Nội (http://hanoi.gdt.gov.vn) và niêm yết công khai tại trụ sở Cơ quan Tổng cục Thuế và 63 Cục Thuế các tỉnh, thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 10/5, UBND huyện Gia Lâm ban hành Thông báo số 1124/TB-UBND về kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục huyện năm 2020.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 5/5, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 1171/TB-HĐTT về việc tạm dừng tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020 để phòng dịch Covid-19.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 30/3, Sở Xây dựng Hà Nội ban hành Thông báo số 265/TB-SXD về việc tuyển dụng viên chức  làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc năm 2021.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem