Giai đoạn 1/8/2008 (16:28 29/12/2009)
HNP - Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

Xem chi tiết...

HNP - Thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội, tổ chức bộ máy chính quyền thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2004-2009 có những thay đổi lớn.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 25/4/2004, cử tri Thủ đô nô nức tham gia bầu cử HĐND 3 cấp thành phố khóa XIII, nhiệm kỳ 2004-2009 gồm 95 đại biểu được bầu cử trực tiếp ở 23 đơn vị bầu cử, lập thành 14 tổ đại biểu tại các quận, huyện.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/11/1999, cử tri thủ đô tiến hành bầu cử HĐND của thành phố, khóa XII, nhiệm kỳ 1999 – 2004. HĐND khóa XII được bầu trong bối cảnh đất nước đang tiếp tục đổi mới; Thủ đô cùng cả nước chuẩn bị thực hiện kế hoạch 5 năm 2001 – 2005, lựa chọn bầu ra 85 đại biểu HĐND Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/11/1994, cử tri Thủ đô tiến hành bầu cử HĐND thành phố Hà Nội khóa XI nhiệm kỳ 1994-1999. Cuộc bầu cử tiến hành dân chủ, đúng luật, an toàn trong bầu không khí phấn khởi của Thủ đô đang khởi sắc sau gần 10 năm đổi mới.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/12/1989, cử tri Thủ đô đã tiến hành thành công cuộc bầu cử HĐND khóa X (nhiệm kỳ 1989-1994) trong hoàn cảnh đất nước nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng đang bước vào giai đoạn đổi mới, hoàn cảnh kinh tế - xã hội đang có những bước phát triển tốt đẹp. 119 đại biểu đã được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND thành phố và đã được xác nhận đủ tư cách đại biểu.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem