Giới thiệu chung về các ban của Hội đồng nhân dân (09:31 22/02/2012) Là cơ quan tham mưu cho HĐND, có nhiệm vụ tham gia chuẩn bị các kỳ họp HĐND, thẩm tra các báo cáo, đề án do HĐND hoặc TT HĐND phân công; giúp HĐND giám sát hoạt động của UBND thành phố và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân trong việc thực hiện nghị quyết của HĐND và thi hành pháp luật.Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t