slogan
Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII

HNP - Ngày 2/6, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 106-HD/BTGTU về tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII. 


Giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật về phát triển du lịch tại huyện Sóc Sơn

HNP - Ngày 6/6, Đoàn giám sát của Ban Văn hoá-Xã hội HĐND thành phố Hà Nội đã làm việc với UBND huyện Sóc Sơn về việc thực hiện các chính sách, pháp luật về phát triển du lịch trên địa bàn huyện.


Hà Nội: Thành lập Trường Trung học phổ thông Thọ Xuân

HNP - Ngày 16/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ban hành Quyết định số 2757/QĐ-UBND về việc  thành lập Trường Trung học phổ thông Thọ Xuân thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.


Số: 3018/QĐ-UBND

Về việc khen các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ Đoàn cán bộ thành phố Hà Nội đi thăm, động viên quân và dân huyện đảo Trường Sa; cán bộ, chiến sỹ Nhà giàn DK1 năm 2023