Vị trí Hoàng thành Thăng Long (15:36 10/12/2009)


HNP - Hoàng thành là vùng bao quanh cung - điện hoàng gia , mở 4/5 cửa Đông (xưa cửa Đông lan tới Hàng Cân – Hàng Đường; Đông môn tự (chùa) ở 38B Hàng Đường. Đông Môn đình ở 10 Hàng Cân. Tây: bia chùa Đọi được xây dựng ở “Vườn phía Tây Cấm thành”. Cửa Tây, như đã nêu, ở khoảng giữa Hùng Vương-nhà họp Quốc hội. Bắc (cửa Bắc nay), Nam: 2 cửa, 1 ở phía chợ Cửa Nam nay trông ra vườn hoa Cửa Nam, 1 ở xế chân Cột Cờ nay, thẳng góc theo trục Kính Thiên – Đoan Môn - Cửa Nam (cũ) đã bị phá.

Ảnh: Thành Hà Nội xưa


 Về tổng thể, kinh thành Thăng Long thời Lý được xây dựng theo kiến trúc”tam trùng thành quách”( 3 vòng tường thành lồng vào nhau): vòng ngoài cùng gọi là thành Đại La( La thành),vòng thành giữa gọi là Hoàng thành, vòng thành trong cùng gọi là Cấm thành (còn gọi là Nội Cấm, Cấm Nội) , có tường bao các cung-điện chính mà cửa nam Cấm thành, như đã nói là Đoan Môn.     

Vị trí núi Nùng ngày nay chính là điện Kính Thiên thời Lê và xưa hơn là điện Thiên An, điện Càn Nguyên thời Lý - Trần –Lê, tức là trung tâm của Hoàng thành và cũng là trung tâm của Cấm thành Thăng Long thời Lý - Trần – Lê. Như vậy,  cuộc khai quật tại khu vực dự kiến xây dựng nhà Quốc Hội và hội trường Ba Đình (mới) chính là một bộ phận thuộc trung tâm phía Tây của Hoàng thành và Cấm Thành thời Lý - Trần – Lê.Các bài mới đăng

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t