Nghị quyết kịp thời cho các quyết sách quan trọng trong phòng, chống dịch Covid-19 (16:34 27/09/2022)


HNP - Tại Hội nghị trực tuyến để lấy ý kiến đối với dự thảo "Báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội về các chính sách phòng, chống dịch Covid-19", sáng 27/9,  Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị Bộ Y tế bổ sung, làm rõ hơn các vướng mắc về thể chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 30, cần tiếp tục được hoàn thiện, làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm ở các cấp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam kết luận hội nghị


Kết luận hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo "Báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, dịch Covid-19 xảy ra và bùng phát nhanh chưa có tiền lệ, gây tác động không nhỏ đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của toàn cầu, trong đó, có Việt Nam. Là một quốc gia đang phát triển nên hệ thống hạ tầng y tế cơ sở của Việt Nam cũng gặp nhiều khó khăn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua. Trước thực tế đó, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã luôn chủ động bám sát tình hình thực tiễn để đưa ra các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả và kịp thời góp phần vừa kiểm soát tốt dịch Covid-19 vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, các tầng lớp nhân dân tin tưởng, đồng lòng với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống dịch.
 
Quang cảnh hội nghị trực tuyến 
 
Cho rằng tình hình dịch Covid-19 vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp và chưa quốc gia nào trên thế giới công bố hết dịch, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định tầm quan trọng của Nghị quyết số 30/2021/QH15 đối với công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới. Từ thực tiễn triển khai tại các địa phương thời gian qua còn nhiều khó khăn, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế là cơ quan tham mưu Chính phủ hoàn thiện Báo cáo cần tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của các địa phương. Trong đó, cần làm rõ các khó khăn vướng mắc về thể chế cần sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn khi tình hình dịch được kiểm soát. Đặc biệt là đề cao việc phân cấp, phân quyền và rõ trách nhiệm khi ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.
 
Theo quy định, Nghị quyết số 30/2021/QH15 sẽ hết hiệu lực thi hành vào ngày 31/12/2022. Vì thế, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng các chính sách, quy định phòng, chống dịch theo Nghị quyết số 30/2021/QH15 cần có thời gian chuyển tiếp để duy trì thành quả chống dịch, bảo đảm tính liên tục, tránh gián đoạn các cơ chế, chính sách tác động đến người dân, doanh nghiệp và hệ thống y tế trong điều kiện dịch vẫn tiềm ẩn nguy cơ. Nhất trí với các nhóm kiến nghị của Chính phủ với Quốc hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các địa phương tăng cường công tác dự báo để thực hiện việc mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chống dịch hiệu quả, tránh lãnh phí không cần thiết… 

Quỳnh Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t