Ba Đình: Hiệu quả từ một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động, bị ảnh hưởng, khó khăn do đại dịch Covid-19 (00:00 24/08/2022)


HNP - Ngay sau khi có Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội và một số văn bản hướng dẫn của thành phố về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động, bị ảnh hưởng, khó khăn do đại dịch Covid-19, quận Ba Đình đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đạt nhiều kết quả nổi bật. Kết quả giám sát của Thường trực HĐND quận Ba Đình về lĩnh vực này khẳng định, UBND 14 phường đã nghiêm túc triển khai thực hiện hỗ trợ chính sách đến người lao động.  

Đại diện UBND phường Vĩnh Phúc chi trả chính sách cho người dân ảnh hưởng do dịch Covid-19


Theo Chủ tịch HĐND quận Ba Đình Nguyễn Công Thành, Ban Thường vụ Quận ủy rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. UBND quận đã chủ động, quyết liệt, sâu sát, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện kịp thời chỉ đạo của Thành phố về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn.
 
Trong quá trình triển khai, các cấp, ngành, đơn vị từ Quận đến Phường đều bảo đảm nguyên tắc hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, hạn chế tối đa chính sách của nhà nước, không trùng đối tượng thụ hưởng.
 
Mới đây, thực hiện giám sát về vấn đề này, Thường trực HĐND quận Ba Đình cũng khẳng định, UBND 14 phường đã nghiêm túc triển khai thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 3642/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội đúng quy trình. Các phường đều thành lập Hội đồng xét duyệt hồ sơ do Chủ tịch UBND phường làm chủ tịch Hội đồng, các cán bộ công chức phường và đại diện các tổ chức chính trị-xã hội địa bàn dân cư.
 
Cùng với thành lập hội đồng xét duyệt, các phường cũng đẩy mạnh thông tin tuyên truyền đến người dân được thực hiện kịp thời và đạt hiệu quả cao. UBND quận đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND 14 phường, các cơ quan, đơn vị; đặc biệt là hệ thống chính trị cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết 15/NQ-HĐND thành phố Hà Nội và các văn bản hướng dẫn thi hành bằng nhiều hình thức như: Cổng thông tin điện tử, phát trên hệ thống loa truyền thanh phường, nhóm Zalo của tổ dân phố, địa bàn dân cư... để người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện. Bên cạnh đó các Tổ Covid cộng đồng phát huy hiệu quả thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn tờ khai, quy trình các bước giúp đỡ người dân trong quá trình triển khai thực hiện.
 
Kết quả, quận đã thực hiện chi trả chính sách hỗ trợ cho các nhóm đối tượng theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ với số tiền hơn 65 tỷ đồng; chỉ trả một số chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của HĐND thành phố với số tiền hơn 6 tỷ đồng; tỷ lệ chi trả số lao động, người dân đạt hơn 98%.
 
Theo kết quả giám sát của HĐND quận Ba Đình, trong quá trình triển khai, UBND quận Ba Đình cũng tăng cường kiểm tra hồ sơ, quy trình xét duyệt, hỗ trợ chi trả. Trong đó, chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra sai sót hoặc bỏ sót đối tượng; UBND các phường trên cơ sở thực tiễn đã linh hoạt triển khai, đảm bảo mục tiêu, nguyên tắc, kịp thời các chính sách hỗ trợ đến người dân. Ngoài ra, UBND quận đã thành lập Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 2674/QĐ-UBND của UBND quận ngày 09/11/2021 thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động và các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn. 
 
Qua kiểm tra 14 phường, các đơn vị đã cơ bản thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quy trình theo quy định của Thành phố, không phát hiện các trường hợp xét duyệt vi phạm quy trình xét duyệt; đối tượng hưởng trùng chế độ hỗ trợ theo quy định của Thành phố.
 
Theo ghi nhận, trong quá trình thực hiện chính sách trên địa bàn quận cũng có những khó khăn nhất định. Đó là việc số lượng hồ sơ rất nhiều, thiếu cơ sở để phát hiện trùng đối với các đối tượng có hộ khẩu ngoại tỉnh, hoặc thông tin của đối tượng hưởng; cá biệt còn một số thông tin khai thiếu chính xác dẫn đến việc chi trả phải kiểm tra, đối chiếu và thực hiện nhiều lần. Vì số lượng F0, F1 nhiều nên hệ thống dữ liệu của Trung tâm Y tế không kịp cập nhật dẫn đến số liệu chưa trùng khớp với Trạm Y tế các phường tạo ra khó khăn trong quá trình xét duyệt.
 
Trước những khó khăn, hạn chế trên, sau đợt giám sát, Thường trực HĐND quận Ba Đình đã có kết luận, đề nghị UBND quận Ba Đình tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND phường rà soát khắc phục những tồn tại hạn chế. Tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, giải quyết sớm các vi phạm; làm tốt công tác lưu trữ hồ sơ theo quy định.
 
Thường trực HĐND quận cũng đề nghị UBND quận chỉ đạo Công an quận, Công an các phường cập nhật chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân của các đối tượng được nhận hỗ trợ nhằm đảm bảo đúng quy định của pháp luật “mỗi người chỉ nhận 1 mức hỗ trợ”. Chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc việc lưu trữ hồ sơ giải quyết hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 theo quy định.
 
Thường trực HĐND quận cũng đề xuất UBND Thành phố, báo cáo về việc hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP đến nay chưa có người dân đến nhận, cần có thêm quy định cụ thể về thời hạn chốt và quyết toán chứng từ; giao cho các cơ quan chuyên môn hướng dẫn cụ thể đối với đối tượng hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND thành phố đối với đối tượng vừa là hộ nghèo, hộ cận nghèo và lao động tự do trong hộ cận nghèo được hưởng cả 2 chế độ (ví dụ: đối tượng thuộc diện hưởng hỗ trợ là đối tượng lao động tự do và là chủ hộ đại diện hộ cận nghèo).
 
Sau đợt giám sát, Thường trực HĐND quận cũng đề nghị Ủy ban MTTQ quận phát huy vai trò giám sát cộng đồng; tăng cường công tác phản biện xã hội; tiếp tục chỉ đạo Ủy ban MTTQ cơ sở thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền. Đồng thời đề nghị các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND quận tiếp tục giám sát việc thực hiện thông báo kết luận của Thường trực HĐND quận, để các chính sách thực hiện bảo đảm đúng quy định, kịp thời, góp phần nâng cao an sinh xã hội.

Thanh Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t