HNP - Ngày 2/8, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội có Công văn số 465-CV/TU về việc xử lý vụ cháy xảy ra tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy và tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn Thành phố. 

Xem chi tiết...

HNP - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 97-KH/TU về việc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TƯ, ngày 18/01/2018, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 11/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 64-HD/BTGTU về bồi dưỡng chính trị Hè năm 2022 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kết luận số 52-KL/TU về Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 5/7, Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 2915-QĐ/TU về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 30/6, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã ký ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TU Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/6, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 89-KH/TU về tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ V - năm 2022.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/6, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 88-KH/TU về tổ chức Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ V - năm 2022.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 51-KH/BTGTU về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ, ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 15).

Xem chi tiết...

HNP - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 90-KH/TU về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TƯ, ngày 14/9/2005, của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Kết luận số 13-KL/TƯ, ngày 28/10/2011, của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TƯ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem