HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 40-KH/TU về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 617-TB/TU truyền đạt kết luận của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 02 của Thành ủy khóa XVI tại Hội nghị giao ban quý I/2017.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 611-TB/TU truyền đạt kết luận của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU tại buổi kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại huyện Gia Lâm.

Xem chi tiết...

HNP -  Ban Tổ chức Thành ủy vừa ban hành Thông báo số 664-TB/BTCTU về việc Chiêu sinh các lớp hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung năm học 2017-2018 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 616-TB/TU truyền đạt kết luận của Thường trực Thành ủy tại buổi làm việc với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội vừa có văn bản số 1204-CV/BTCTU gửi các cấp ủy trực thuộc Thành ủy yêu cầu tăng cường công tác quản lý đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính (LLCT-HC).

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 7/4, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khai mạc kỳ họp thứ 8 để họp bàn một số nội dung quan trọng. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải dự và có bài phát biểu kết luận hội nghị. Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 607/TB/TU truyền đạt kết luận của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thanh ủy Hà Nội tại buổi làm việc với Quận ủy Đống Đa.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU Thành ủy Hà Nội vừa có kế hoạch số 06-KH/TU về tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở năm 2017 trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem