HNP - Ngày 8/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 150-KH/BTGTU về triển khai thực hiện Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ VII - năm 2024.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 151-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 5/7, Văn phòng Thành ủy Hà Nội đã ban hành Thông báo số 1784-TB/TU truyền đạt kết luận của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy tại Hội nghị họp Ban Chỉ đạo chương trình quý II-2024.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 4/7, Văn phòng Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 1779-TB/TU kết luận Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã quý II/2024.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 3/7, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ký ban hành Kết luận số 156-KL/TU Hội nghị lần thứ mười tám Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII.

Xem chi tiết...

HNP - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến vừa ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười tám, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 7/6, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành thông báo kết quả vòng sơ khảo giai đoạn 1 Cuộc thi tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 3/6, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong ký ban hành Kế hoạch số 243-KH/TU về hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa có Công văn số 1150-CV/TU về công tác chỉ đạo sau vụ cháy trên địa bàn phường Trung Hòa, quận Cậu Giấy và công tác phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 28/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 240-KH/TU, tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem