HNP - Ngày 12/8, Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU ban hành Thông báo số 945-TB/BCĐ về kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh” 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 9/8, Thành ủy Hà Nội ban hành Đề án số 20-ĐA/TU về tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Quốc hội Bùi Bằng Đoàn (11/9/1889-11/9/2019).

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 8/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành Công văn số 2022-CV/BTGTU, yêu cầu Thường trực các quận, huyện, thị ủy tăng cường phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 5/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội có Công văn số 2015-CV/BTGTU về lựa chọn và gửi tác phẩm báo chí tham gia 02 giải báo chí của Thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 6/8, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2123-TB/TU, truyền đạt kết luận hội nghị giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 1/8, BCĐ Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Khóa XVI ban hành Kế hoạch số 08-KH/BCĐ về Kiểm tra việc thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy về “Đẩy mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ CB, CC, VC giai đoạn 2016-2020”.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 153-KH/TU ngày 05/7/2019 về tổ chức Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ II-năm 2019.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 152-KH/TU ngày 05/7/2019 về tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ II-năm 2019.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 30/7, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2111-TB/TU, truyền đạt kết luận hội nghị giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 30/7, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2110-TB/TU, truyền đạt kết luận hội nghị giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem