HNP - Thành ủy Hà Nội vừa có Văn bản số 911-TB/TU thông báo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai trong Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 13/10, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVI tổ chức Hội nghị lần thứ mười để xem xét, thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị. Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu kết luận Hội nghị của Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa có Văn bản số 907-TB/TU thông báo kết luận hội nghị giao ban Thường trực Thành ủy-HĐND-UBND Thành phố với lãnh đạo quận, huyện, thị xã Quý III năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 897/TB-TU truyền đạt kết luận của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thương trực Thành ủy tại buổi làm việc với huyện Đông Anh.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 2/10, Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU Thành ủy Hà Nội ban hành Báo cáo số 272-BC/BCĐ về kết quả thực hiện khâu đột phá về "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới".

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa có báo cáo số 171-BC/TU về việc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng”.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa có Báo cáo số 170-BC/TU về việc Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa có Báo cáo số 169-BC/TU về việc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới” trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 21/9, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 892/TB/TU truyền đạt kết luận của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thương trực Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại huyện Mỹ Đức.

Xem chi tiết...

HNP - Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội vừa quyết định dành trên 7 tỷ đồng hỗ trợ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do cơn Bão số 10 gây ra.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem