Tập trung tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là các nút thắt trong thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 (15:43 05/08/2022)


HNP - Ngày 3/8, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 208/KH-UBND, thúc đẩy triển khai thực hiện, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của thành phố Hà Nội.

Kế hoạch nêu rõ, về việc thúc đẩy triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, cần nâng cao trách nhiệm, tính chủ động, quyết liệt của các chủ đầu tư. Các chủ đầu tư tập trung triển khai quyết liệt thực hiện các dự án trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được HĐND thành phố quyết nghị; nâng cao tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn được giao trong trung hạn và hằng năm, đặc biệt là các công trình trọng điểm… Cùng với đó, đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư để hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và đủ điều kiện bố trí vốn cho các dự án. Các dự án mới đã được phê duyệt chủ trương đầu tư cần khẩn trương được hoàn thành thủ tục phê duyệt dự án, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán để đủ điều kiện bố trí vốn và khởi công công trình. Ngay từ khâu giao chuẩn bị đầu tư cho các dự án, cần rà soát, tính toán kỹ lưỡng về khả năng cân đối nguồn vốn cho các dự án để triển khai các bước tiếp theo, tránh lãng phí đầu tư.
 
Tập trung tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là các nút thắt trong thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm. UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công, nhiệm vụ chi cấp Thành phố trên địa bàn để thúc đẩy tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn.
 
Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở chuyên ngành tổ chức thẩm định; hướng dẫn điều chỉnh các dự án (nếu có), điều chỉnh dự toán giá gói thầu để các dự án kịp thời được hoàn thiện thủ tục, tiếp tục thực hiện không bị gián đoạn, bảo đảm tiến độ.
 
Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố, UBND Thành phố yêu cầu báo cáo đầy đủ, chính xác về nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có) và nhu cầu vốn để thực hiện thanh, quyết toán dự án hoàn thành trong giai đoạn trên đối với các dự án cấp Thành phố; đề xuất phương án xử lý triệt để nợ xây dựng cơ bản. 
 
Đối với các dự án xây dựng cơ bản cấp Thành phố, với các dự án chuyển tiếp, UBND Thành phố yêu cầu rà soát, báo cáo, đề xuất bố trí vốn đủ cho các dự án chuyển tiếp để hoàn thành dự án; báo cáo nhu cầu kế hoạch vốn đối với các dự án dự kiến sẽ điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư trong kỳ giai đoạn 2021-2025 (để dự nguồn)…
 
Với các công trình trọng điểm, ưu tiên bố trí vốn; rà soát, đề xuất chính xác nhu cầu đối với các dự án trọng điểm sử dụng ngân sách Thành phố, phương án cân đối nguồn vốn trung hạn 5 năm 2021-2025 cho từng dự án bảo đảm theo tiến độ triển khai của dự án và đề xuất giải pháp thúc đẩy tiến độ triển khai.
 
Với các dự án mới, rà soát lại sự cần thiết đầu tư, tính khả thi thực hiện của từng dự án trong giai đoạn 2021-2025, từ việc thực hiện thủ tục đầu tư đến khả năng thực hiện dự án, trong đó, đánh giá kỹ khả năng thực hiện giải phóng mặt bằng của từng dự án, hiệu quả đầu tư, dự kiến kết quả đạt được đến năm 2025; sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư đối với các dự án mới, đặc biệt là các dự án thuộc danh mục dự kiến đầu tư, bao gồm cả các dự án lớn, trọng điểm.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t