HNP -  Ngày 18/8, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 971/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc kỷ niệm 72 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9.

Xem chi tiết...

HNP - Các hoạt động kỷ niệm, chào mừng phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí, đảm bảo an toàn và tiết kiệm là yêu cầu được đặt ra trong Kế hoạch số 188/KH-UBND, ban hành ngày 16/8, của UBND TP về tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô 05 tháng cuối năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 17/8, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5648/QĐ-UBND xếp hạng di tích Lịch sử - Nghệ thuật đình Vĩnh Trung, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 949/TB-UBND truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại” tại cuộc họp thành viên ban chỉ đạo về kiểm điểm tình hình 1 năm thực hiện chương trình.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 17/8, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai TP Hà Nội ban hành Công văn số 207/TB-PCTT yêu cầu các sở, ban, ngành, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, các Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy Lợi: Sông Nhuệ, Hà Nội, Mê Linh, sông Đáy, Công ty TNHH MTV Thủy lợi sông Tích, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các quận, huyện, thị xã chủ động ứng phó với xả lũ các hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/8, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 5632/QĐ-UBND phân bổ kinh phí hỗ trợ thực hiện lập quy hoạch chi tiết; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới và đề án xây dựng nông thôn mới tại 18 huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/8, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 5633/QĐ-UBND thành lập Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thành phố Hà Nội năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3962/UBND-KT cho ý kiến về việc tham gia Hội chợ làng nghề Việt Nam 2017-Craftviet 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/8, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 5635/QĐ-UBND điều chỉnh một số nội dung ghi tại Quyết định số 3405/QĐ-UBND ngày 25/6/2014 của UBND thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Trong nội dung Công văn số 3978/UBND-KT ban hành ngày 15/8, UBND TP Hà Nội đã cho ý kiến về xử lý cấp bách chống sạt lở bờ hữu sông Hồng từ K21+500 đến K22+800 thuộc địa bàn xã Chu Minh, huyện Ba Vì.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem