HNP - UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký vừa ban hành Công văn số 1877/UBND-KT về việc thực hiện giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2363/QĐ-UBND về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với Bệnh viện Tim Hà Nội trực thuộc Sở Y tế giai đoạn 2017-2020.

Xem chi tiết...

HNP - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2293/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2017 của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 2370/QĐ-UBND về xếp hạng Tổng Công ty đối với Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1829/UBND-ĐT về triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1883/UBND-TKBT yêu cầu sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã báo cáo kết quả công tác tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2017.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1881/UBND-KH&ĐT cho ý kiến về việc điều chỉnh dự án kè chống sạt lở và cứng hóa mặt đê sông Lương, huyện Phú Xuyên.

Xem chi tiết...

HNP - Trong nội dung Công văn số 1887/UBND-SNN ban hành ngày 21/4, UBND TP Hà Nội đã đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thỏa thuận quy mô, giải pháp kỹ thuật dự án xử lý cấp bách chống sạt lở bờ hữu sông Hồng tại vị trí K24+000 đến K24+800, xã Đông Quang, huyện Ba Vì.

Xem chi tiết...

HNP - Trong nội dung Công văn số 1057/UBND-ĐT vừa ban hành, UBND TP Hà Nội đã cho ý kiến về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án: Đầu tư xây mới, cải tạo sửa chữa nhà vệ sinh và nước sạch cho các trường học tại các huyện Sóc Sơn, Đông Anh, Thanh Oai.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 18/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2319/QĐ-UBND về phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết Bến xe khách liên tỉnh kết hợp điểm đầu cuối xe buýt phía Đông thành phố Hà Nội, tỷ lệ 1/500 tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem