HNP – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà đã ký ban hành Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 11/7/2024 về chuyên đề “Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm trong và xung quanh cổng trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Xem chi tiết...

HNP - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải vừa ký Văn bản số 2240/UBND-KGVX ngày 10/7/2024 về việc phối hợp tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Xem chi tiết...

HNP – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải vừa ký ban hành Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 16/7/2024 về việc triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030” trên địa thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 3696/QĐ-UBND ngày 16/7/2024 về việc phê duyệt Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Tổ hợp hỗn hợp Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn hóa, tỷ lệ 1/500.

Xem chi tiết...

HNP – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải vừa ký ban hành Quyết định số 3737/QĐ-UBND ngày 17/7/2024 về việc sáp nhập Công ty TNHH một thành viên Điện ảnh Hà Nội vào Tổng công ty Du lịch Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP – Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh vừa có Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 18/7/2024 về việc nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành Thành phố, người đứng đầu địa phương, cơ sở trong công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Quyết định số 3729/QĐ-UBND ngày 17/7/2024 về việc Phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Tây Ninh - Ngòi Núc, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Quyết định số 3680/QĐ-UBND ngày 16/7/2024 về việc ban hành Quy định về việc quản lý và hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật cho hệ thống thu soát vé tự động (AFC) liên thông dùng trong giao thông công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải vừa ký ban hành Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 16/7/2024 về việc tổng kết Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải ký ban hành Quyết định số 3691/QĐ-UBND ngày 16/7/2024 về việc kiện toàn danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem