HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 1125/TB-UBND ngày 27/11, thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 29/11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4025/UBND-KTN về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 24/11, UBND Thành phố ban hành Quyết định 6033/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện và tiếp nhận dự án “Thành phố an toàn và thân thiện với em gái” do Tổ chức Plan International Việt Nam tài trợ.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 23/11, UBND Thành phố ban hành Quyết định 6017/QĐ-UBND về việc phê duyệt cập nhật danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trong các Kế hoạch phát triển nhà ở của Thành phố, giai đoạn 2021-2025 (Đợt 2).

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 27/11, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 279/KH-UBND về việc triển khai, mở rộng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành Thành phố đối với các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp Thành phố giai đoạn 2023-2025.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/11, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 13792/VP-KTN, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động đăng kiểm xe cơ giới, đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 23/11, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 6011/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các TTHC lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội theo phương án đơn giản hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội.  

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 21/11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5943/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Hà Nội.  

Xem chi tiết...

HNP - Theo Kế hoạch triển khai chỉnh trang các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn thành phố Hà Nội số 276/KH-UBND vừa được ban hành ngày 22/11, Thành phố phấn đấu đến năm 2030, 100% các KCN được quy hoạch và triển khai đầu tư xây dựng nhà ở công nhân và thiết chế văn hóa cho người lao động.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 21/11, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 5947/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Hà Nội.  

Xem chi tiết...

Bài viết Xem