HNP - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải đã ký Quyết định số 3547/QĐ-UBND ngày 08/7/2024 về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính “Gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài” thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 3512/QĐ-UBND ngày 05/7/2024 về việc phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải đã ký Quyết định số 3511/QĐ-UBND ngày 05/7/2024 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện thuộc thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải đã ký Quyết định số 3562/QĐ-UBND ngày 09/7/2024 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải đã ký Quyết định số 3483/QĐ-UBND ngày 03/7/2024 về việc điều chỉnh thành viên Đoàn kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, thủ tục hành chính nội bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024.

Xem chi tiết...

HNP - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải đã ký Quyết định số 3499/QĐ-UBND ngày 04/7/2024 về việc phê duyệt, bãi bỏ Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải đã ký Quyết định số 3561/QĐ-UBND ngày 09/7/2024 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý bán hàng đa cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải vừa ký ban hành Quyết định số 3530/QĐ-UBND ngày 08/7/2024 về việc thành lập khối thi đua thuộc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Đáy.

Xem chi tiết...

HNP - Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Quyết định số 3542/QĐ-UBND ngày 08/7/2024 về việc tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua Thành phố”.

Xem chi tiết...

HNP - Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh đã ký Quyết định số 3596/QĐ-UBND ngày 10/7/2024 về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết và quyết định một số thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước, Môi trường thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem