HNP – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải đã ký ban hành Kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 19/7/2024 về việc tổ chức Hội nghị đánh giá các Bộ chỉ số và triển khai các giải pháp cải thiện, nâng cao các Bộ Chỉ số năm 2024 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải đã ký ban hành Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 19/7/2024 về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2025 – 2030.

Xem chi tiết...

HNP – Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố vừa có Công điện số 02/CĐ-BCH ngày 22/7/2024 về việc chủ động ứng phó với bão số 2 và mưa lũ.

Xem chi tiết...

HNP - Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 3799/QĐ-UBND ngày 23/7/2024 về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong phong trào thi đua nhân kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội (11/8/2004-11/8/2024).

Xem chi tiết...

HNP – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải vừa ký ban hành Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 17/7/2024 về triển khai thực hiện Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 17/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở” trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2024 – 2030.

Xem chi tiết...

HNP -  Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 18/7/2024 về việc tổ chức Festival sinh vật cảnh Hà Nội lần thứ Nhất.

Xem chi tiết...

HNP - Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 3752/QĐ-UBND ngày 18/7/2024 về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích vận động toàn dân thu hồi, tố giác tội phạm qua ứng dụng VNeID; chuyển đổi trạng thái trong phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Xem chi tiết...

HNP - Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 3772/QĐ-UBND ngày 19/7/2024 về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 18/CT-UBND ngày 24/12/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố về tăng cường công tác quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo giai đoạn (2021-2024).

Xem chi tiết...

HNP - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải đã ký Quyết định số 3767/QĐ-UBND ngày 19/7/2024 về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà vừa ký Văn bản số 2364/UBND-KGVX ngày 19/7/2024 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè năm 2024.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem