HNP - Ngày 13/8, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 4304/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phổ Hà Nội; Danh mục TTHC thông với Bộ Tư pháp; TTHC liên thông trong nội bộ thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 12/8, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 176/KH-UBND, triển khai kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 5/8, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4189/QĐ-UBND về việc phê duyệt khoản viện trợ phi dự án do Hội từ thiện Thánh hữu ngày sau tài trợ cho Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3319/UBND-KGVX, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội thực hiện Kế hoạch số 158-KH/TU, ngày 26/7/2019, của Thành ủy sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 12/8, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 3424/UBND-ĐT, yêu cầu các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã…, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý III và 6 tháng cuối năm 2019 tại Thông báo số 273/TB-VPCP ngày 02/8/2019 của Văn phòng Chính phủ.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 5/8, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4178/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, nhiệm kỳ 2015-2020.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 9/8, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 174/KH-UBND, triển khai đưa thông tin về các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của thành phố Hà Nội lên hệ thống trang thông tin điện tử, mạng xã hội giai đoạn 2019 - 2020.

Xem chi tiết...

HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4143/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Ban Quản lý dự án Quy hoạch xây dựng đối với ông Lương Đỗ Quân.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 12/8, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 3419/UBND-KGVX, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, xã thị, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng cường chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2019.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 8/8, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 172/KH-UBND, triển khai Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem